Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy dowódca JWK

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 24 października 2016

28 października 2016 nastąpi przekazanie obowiązków dowódcy w Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK).

Za kilka dni nastąpi przekazanie obowiązków dowódcy w największym liczebnie polskim oddziale specjalnym, podległej Wojskom Specjalnym lublinieckiej JWK. Nowym dowódcą zostanie podpułkownik Michał Strzelecki, związany z formacją od 2001 / Zdjęcie: JWK

Za kilka dni podpułkownik Michał Strzelecki obejmie obowiązki dowódcy od przechodzącego do dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej pułkownika Wiesława Kukuły.

Ppłk Strzelecki jest absolwentem Wydziału Wojsk Zmechanizowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 2001 na kierunku dowodzenie pododdziałami rozpoznawczymi. Od początku służby związany 1. Pułkiem Specjalnym im. Komandosów w Lublińcu, przekształconym następnie w Jednostkę Wojskową Komandosów (Szkoła komandosów w Lublińcu, 2016-04-03; Rola Wojsk Specjalnych, 2013-01-14). Zajmował stanowiska dowódcy grupy specjalnej, dowódcy zespołu grup specjalnych, dowódcy grupy specjalnej płetwonurków i szefa sekcji szkolenia nurkowego. W latach 2013-2014 pełnił służbę w strukturach MON.

Po powrocie do JWK, ppłk Strzelecki służył w zespołach bojowych. Czterokrotnie uczestniczył w Polskich Kontyngentach Wojskowych: w 2006 jako dowódca sekcji w ramach VII zmiany PKW Irak, w 2008 jako dowódca grupy specjalnej w Zespole Sił Specjalnych X zmiany PKW Irak, w latach 2010-2011 jako dowódca Zadaniowej Grupy Specjalnej Zadaniowego Zespołu Bojowego TF-50 VIII zmiany PKW Afganistan, w 2016 jako dowódca Zespołu Doradców Wojsk Specjalnych SOAT-50 III zmiany PKW RSM Afganistan.

Ppłk Strzelecki jest absolwentem magisterskich studiów uzupełniających w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ma wojskowe kwalifikacje nurka bojowego i kierownika nurkowania.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.