Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Umowa zakupu AW101

Marynarka wojenna, Przemysł lotniczy, Strategia i polityka, 26 kwietnia 2019

Dzisiaj w Świdniku minister obrony narodowej podpisał umowę zakupu 4 śmigłowców Leonardo AW101 za 1,65 mld zł (380 mln euro). Mają być one używane przez Brygadę Lotnictwa MW do zadań zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i ratownictwa bojowego (CSAR).

Do końca 2022 Brygada Lotnictwa MW ma odebrać 4 śmigłowce AW101 przystosowane do zadań ratownictwa bojowego / Ilustracja: Leonardo  

AW101 mają zostać dostarczone do końca 2022. Jak podaje MON, będą one wyposażone dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie misji CSAR. Za dostawę śmigłowców wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym odpowiedzialna będzie Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik. Pakiet logistyczny obejmuje zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt do obsługi naziemnej śmigłowców. PZL-Świdnik przeprowadzi też szkolenie pilotów i personelu technicznego BL MW, którzy będą eksploatować nowe śmigłowce.

Nie wiadomo, jakie urządzenia i uzbrojenie służące do zwalczania okrętów podwodnych zostaną zabudowane w polskich AW101. Strony nie podały też kiedy śmigłowce przeznaczone dla BL MW mają uzyskać taką zdolność oraz kto będzie odpowiadać za integrację wyposażenia ZOP, które znacząco podniesie cenę zakupu śmigłowców. Jak poinformował podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 12 kwietnia, przedstawiciel MON, ten typ śmigłowców do operacji morskich, zwalczania okrętów podwodnych, ratownictwa morskiego jest specyficznym typem. Są one chyba jednymi z najdroższych śmigłowców na świecie.

Umowa dostawy AW101 została zawarta po wejściu w życie umowy offsetowej (Umowy offsetowe na śmigłowce ZOP, 2019-04-08). Podczas w/w posiedzenia Sejmu MON poinformowało, że daje ona możliwość ustanowienia potencjału w zakresie utrzymania i obsługi śmigłowca AW101 Merlin w WZL-1 i Politechnice Gdańskiej i obejmuje 9 zobowiązań offsetowych, które realizowane będą przez 10 lat. W ramach tych zobowiązań offsetowych możliwe będą m.in. następujące działania:

W obszarze A: utworzenie w WZL-1 licencjonowanego centrum wsparcia eksploatacji śmigłowców realizującego administrowanie, kierowanie i koordynowanie wykonywania czynności obsługi technicznej i napraw śmigłowców ZOP/CSAR wyposażonych w interaktywne elektroniczne publikacje techniczne oraz zapewnienie kontynuacji asysty technicznej przez offsetodawców do końca umowy offsetowej.

W obszarze B: realizacja czynności obsługi technicznej na poziomie O (obsługi bieżące) i I (obsługi okresowe i naprawy) poprzez przeprowadzanie w szczególności czynności przygotowawczych, wstępnych, przedlotowych, startowych i polotowych, jak również demontażu, montażu i sprawdzania systemów, instalacji i układów śmigłowca AW101 Merlin.

W obszarze C: wykonywanie obsługi technicznej do poziomu D (remonty) śmigłowcowego systemu akustycznego, wykonywanie obsługi technicznej do poziomu D systemu sygnalizacyjnego, wykonywanie obsługi technicznej do poziomu D instalacji pław radiohydroakustycznych, pozyskiwanie technologii i know-how do zdejmowania i nanoszenia powłok malarskich śmigłowca AW101 Merlin, pozyskiwanie technologii i know-how do wyważania śmigłowca AW101 Merlin przez rodzimy przemysł.

Z informacji uzyskanych od Leonardo wynika, że PZL-Świdnik produkuje wiele strukturalnych zespołów do śmigłowca AW101. Są to: zespoły owiewek silników i przekładni, płyta sufitowa, część kabiny pilotów, przegroda nosowa, owiewka nosowa, przedziały awioniki z półkolami i drzwiczkami po lewej i po prawej stronie, płyta tablicy przyrządów, konsole pulpitu środkowego i bocznego, tylna część kadłuba i opcjonalnie rampa.

PZL-Świdnik dodatkowo przejmie od Leonardo kompetencje w zakresie projektowania systemów mocowania wyposażenia medyczno-ratowniczego oraz tapicerki wewnętrznej AW101 oraz ich produkcji w Świdniku. Umożliwi to w przyszłości szybką reakcję na zmieniające się wymagania klienta. Integralną częścią umowy jest umowa offsetowa, w ramach której duża część kompetencji, zwłaszcza obsługowych, zostanie przekazana do polskich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza do WZL-1, gdzie powstanie centrum obsługi AW101.

Dotychczas około 15 użytkowników z prawie 15 krajów złożyło zamówienia na niemal 220 śmigłowców AW101. Flota AW101 użytkowana na całym świecie wylatała ponad 430 tys. h podczas operacji na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie oraz w ramach misji antypirackiej Atalanta u wybrzeży Somalii.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.