Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Słoweńska Biała Księga

Strategia i polityka, Wojska lądowe, Lotnictwo wojskowe, Marynarka wojenna, 28 stycznia 2020

Bela Knjiga o obrambi Republike Slovenije (Biała Księga obronności Republiki Słowenii), czyli strategiczny dokument dotyczący długoterminowego rozwoju i osiągnięcia kluczowych celów słoweńskiego systemu obronnego do 2035 została zaprezentowana  w Lublanie 21 stycznia Krajowej Radzie Słowenii.

/ Zdjęcie: MO Słowenii  

Dokument zaleca wprowadzenie szerokiego zakresu środków organizacyjnych, kadr oraz modernizacji materiałowej i technologicznej systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia budżetu i siły zasobów ludzkich słoweńskich sił zbrojnych. Słowenia ma realizować plan stopniowego zwiększania rocznego budżetu na obronność z obecnych 1,02% PKB do 1,5% PKB w 2024 oraz zamierza zwiększyć je do 2% PKB w okresie 2024–2035.

W oparciu o oceny wojska, potrzebę skutecznej reakcji i biorąc pod uwagę niepewne przyszłe środowisko bezpieczeństwa, Biała Księga postukuje, aby do 2035 Slovenska Vojska (SV, SZ Słowenii) liczące obecnie 7038 oficerów i żołnierzy (w tym 674 żołnierzy rezerwy) powiększyły swój stan do 8000 oficerów i żołnierzy służby czynnej i 2000 ludzi rezerwy.

Według dokumentu 50% wojsk lądowych będą stanowić jednostki ekspedycyjne, a co za tym idzie odpowiednio zorganizowane, wyposażone i przeszkolone do działania poza terytorium kraju. Jednocześnie do 10% wojsk lądowych będzie musiało utrzymać wysoki poziom gotowości do operacji na terytorium kraju lub w operacjach i misjach międzynarodowych.

Wizję utrzymania i dalszego rozwijania nowoczesnych i zdolnych do działań SV należy osiągnąć poprzez ciągłą modernizację z naciskiem na rozwój zdolności wojskowych, budowę i modernizację infrastruktury krytycznej i obiektów szkoleniowych oraz wzmocnienie zaawansowanych technologicznie zdolności wojskowych.

Trzonem zdolności i modernizacji SV będzie utworzenie dwóch batalionowych grup bojowych – pierwszej do 2027, a drugiej do 2030. W celu wsparcia tworzenia nowych formacji zostaną zainicjowanie kluczowe projekty modernizacyjne, związane z zakupem: wozów bojowych, haubic samobieżnych, zestawów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu i śmigłowców wielozadaniowych. Równolegle zmniejszona zostanie liczba eksploatowanych statków powietrznych i promowane będzie użycie samolotów wielozadaniowych jako uzupełnienia krajowych zdolności transportu lotniczego średniego zasięgu.

Podjęte zostaną również wysiłki w celu poprawy zdolności sił specjalnych do wykonywania zadań rozpoznawczych, szkolenia sił zbrojnych innych krajów i uzyskiwania ważnych informacji wojskowych oraz zwalczania celów wojskowych głęboko na terytorium przeciwnika.

Budowa zdolności wsparcia bojowego koncentrować ma się na poprawie zdolności wsparcia artylerii do poziomu brygady w oparciu o samobieżne systemy artyleryjskie z cyfrowymi i sieciowymi systemami zarządzania umożliwiającymi zwalczanie celów w dużej odległości. Postulowane jest też zakupienie nowoczesnej przenośnej i przewoźnej broni przeciwpancernej oraz stworzenie zdolności i odpowiedniej infrastruktury do cyberobrony, która umożliwi wykrywanie i zapobieganie cyberatakom i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym.

Planowane są inwestycje infrastrukturalne w bazie lotniczej Cerklje ob Krki, a także polepszenie krajowej infrastruktury morskiej poprzez umożliwienie cumowania okrętów w adriatyckim porcie Koper. Jeśli chodzi o ochronę przestrzeni powietrznej Słowenii, kraj nadal polegałby na zasobach NATO i misjach Air Policing.

Przygotowując projekty modernizacyjne, Słowenia weźmie pod uwagę możliwość optymalizacji kosztów zamówień w ramach współpracy z innymi krajami lub agencjami Unii Europejskiej i NATO oraz dzięki umowom międzyrządowym. Biała Księga postuluje również ocenę możliwości pozyskania używanego sprzętu wojskowego (Nowe centrum szkolenia NATO, 2019-12-13, Słowenia chce zmodernizować PC-9M, 2019-04-03, Słowenia odkłada zakup Boxerów, 2019-01-17, Słowenia zakupiła JLTV 4x4, 2018-11-26).

Na podstawie informacji Igora Bożinowskiego


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.