Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Duże straty Swiss

Lotnictwo cywilne, 05 marca 2021

Z powodu pandemii koronawirusa i wynikającego z niej ograniczenia pasażerskich przewozów lotniczych Swiss International Air Lines zanotowały w 2020 przychody w wysokości 1,85 mld CHF, czyli o 65,2% niższe niż w poprzednim roku. Skorygowany zysk przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) za ubiegły rok wyniósł –654 mln CHF, co oznacza, że przewoźnik ten odnotował ujemny wynik operacyjny po raz pierwszy od 15 lat. Dla porównania EBIT za 2019 wyniósł 578 mln CHF. Z powodu wzrostu zapotrzebowania na usługi lotniczego transportu ładunków, nieproporcjonalnie duży udział w przychodach linii miał oddział WorldCargo.

Pomimo aktualnej sytuacji na rynku pasażerskich przewozów lotniczych, Swiss nadal spodziewają się, że w ciągu trzeciego kwartału br. osiągną około 65% poziomu swoich możliwości z 2019 / Zdjęcie: Swiss International Air Lines 

Radykalne działania podjęte jeszcze w marcu 2020 pomogły w pewnym stopniu ograniczyć straty, ale bardzo słabe wyniki czwartego kwartału dodatkowo zwiększyły straty w skali całego roku. Przychody w czwartym kwartale wyniosły zaledwie 311 mln CHF, co stanowi 75,7-% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim (IV kwartał 2019: 1,28 mld CHF), a skorygowany EBIT za ten okres wyniósł -239 mln CHF (IV kwartał 2019: 89 mln CHF).

Spodziewaliśmy się, że przedstawimy roczne wyniki tych rozmiarów i włączyliśmy je do naszego planowania finansowego i płynności.To, czego się nie spodziewaliśmy, to ponowne pogorszenie sytuacji od początku tego roku.Nadal tracimy około 2 milionów CHF dziennie.Dlatego teraz musimy jeszcze bardziej zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz redukcji kosztów – powiedział dyrektor finansowy Swiss Markus Binkert.

Gdy tylko pandemia się rozwinęła, linie podjęły liczne działania w celu utrzymania płynności i obniżenia kosztów, m.in. odraczając do odwołania wszelkie projekty i dalsze inwestycje, które nie były istotne dla ich działalności.

W związku ze zmniejszeniem liczby przewożonych pasażerów do 25-% poziomu z 2019 i brakiem nadziei na wyraźną poprawę przewozów pasażerskich przed połową lata 2021, przewoźnik rozważa obecnie dalsze działania w celu zapewnienia przyszłej rentowności.

Pakiety działań dla członków personelu pokładowego i personelu naziemnego zostały już uzgodnione z partnerami socjalnymi przedsiębiorstwa. Nadal trwają natomiast negocjacje ze zrzeszeniem pilotów Aeropers w sprawie nowego, realnego układu zbiorowego pracy dostosowanego do obecnego kryzysu. Firma spodziewa się również, że do końca 2021 zmniejszy liczbę pracowników o około 1000 pełnoetatowych stanowisk dzięki połączeniu naturalnej rotacji, wcześniejszych emerytur i nowych ustaleń dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin. Działania te obejmują również 20-procentową redukcję liczby wyższego personelu kierowniczego. Ponadto Swiss zmniejszą liczbę członków zarządu z czterech do trzech. Dyrektor operacyjny Thomas Frick ma bowiem ustąpić ze swojej funkcji zgodnie z planem pod koniec marca 2021, ale ma kontynuować pracę w firmie na podstawie umowy projektowej. Co najmniej do końca marca przedłużono też mocno zredukowany rozkład lotów z Genewy (Swiss redukują siatkę lotów z Genewy, 2021-02-02).

W 2020 linie Swiss, nie wliczając pasażerów obsłużonych przez Edelweiss Air, przewiozły łącznie 4 790 372 pasażerów, czyli ok. 74,5% mniej niż w 2019 i wykonały w sumie 48 069 lotów, co oznacza spadek o 68,2% w stosunku do poprzedniego roku. Całkowity wolumen ruchu, mierzony w przychodowych pasażerokilometrach (RPK), był o 76,8% niższy od poziomu z 2019. Ogólnosystemowy współczynnik wypełnienia miejsc pasażerskich wyniósł 57,9%, co oznacza spadek o 26,1 punktu procentowego w stosunku do 2019, przy czym współczynnik wypełnienia na trasach europejskich był znacznie wyższy niż na rejsach dalekodystansowych.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.