Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Połączenie HSW z WZInż

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 20 lipca 2021

Huta Stalowa Wola i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne z Dęblina ogłosiły plan połączenia obu spółek. Zapowiedziano włączenie WZInż. do HSW jako zamiejscowy Oddział Huty Stalowa Wola (AWA i AWRU dla SZ RP, 2021-05-23, Daglezja-P po raz drugi, 2020-01-13).

WZInż. dysponują kompetencjami w zakresie remontów i produkcji wyposażenia inżynieryjnego i logistycznego / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne

HSW będzie w tym przypadku podmiotem przejmującym. Połączenie spółek ma ułatwić osiągnięcie kilku wymienionych w Planie Połączenia celów, tj.:

  • synergię operacyjną wynikającą m.in. z połączenia zasobów,
  • konsolidację składników majątkowych w postaci m.in. nieruchomości, rzeczowych aktywów trwałych oraz wiedzy specjalistycznej,
  • bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejęciu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku procesu łączenia,
  • obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością służb księgowych oraz kosztów administracyjnych,
  • zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych,
  • większe możliwości w zakresie pozyskania, na korzystniejszych warunkach, dostępnych na rynku form finansowania działalności łączących się Spółek,
  • konsolidację aktywów w Grupie Kapitałowej PGZ.

W ramach przedsięwzięcia ustalono również wartość majątku obu podmiotów. W przypadku HSW wartość jej majątku wyceniono na 1,025 mld zł, z kolei wartość majątku WZInż. na 10,05 mln zł. Do zakładów w Dęblinie trafi część zleceń realizowanych przez HSW w celu odciążenia zakładów w Stalowej Woli i koncentracji na pozostałych przedsięwzięciach. Przewiduje się, że zamiejscowy oddział HSW będzie notował przychody na poziomie 40 mln zł rocznie w latach 2022-2026. 75% tej kwoty będą stanowić zlecenia skierowane ze spółki macierzystej (Polski eksport uzbrojenia wg ONZ, 2021-06-06).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.