Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Niemcy utworzyli pierwszy pułk terytorialny

Obrona terytorialna, Strategia i polityka, 06 maja 2022

W Bawarii sformowany został pierwszy niemiecki terytorialny Heimatschutzregiment 1 (1. pułk bezpieczeństwa wewnętrznego). Jednostka powstała w ramach projektu pilotażowego polegającego na połączeniu dotychczasowych kompani terytorialnych pod dowództwami pułków i przetestowania struktur. W planach Bundeswehry jest utworzenie kolejnych pułków.

Niemcy zamierzają utworzyć łącznie 5 pułków bezpieczeństwa wewnętrznego do 2027 / Zdjęcie: Bundeswehr

Zasadniczy komponent Heimatschutzregiment 1 składa się z 7 kompanii bezpieczeństwa wewnętrznego (Heimatschutzkräfte) obsadzanych przez łącznie ok. 700 rezerwistów. Są oni wspierani przez sztab, kompanię zaopatrzeniową i kompanię wsparcia, odpowiedzialną za rozpoznanie i działania inżynieryjne. Pierwszym dowódcą pułku został płk. Stefan Berger.

Kompanie bezpieczeństwa wewnętrznego mogą pełnić różne zadania, co dzięki ich integracji na szczeblu pułku pozwala na lepsze dowodzenie nimi. Jednym z pełnionych zadań może być ochrona infrastruktury Bundeswehry, w celu odciążenia jednostek operacyjnych. Kompanie znajdują także zastosowanie w reagowaniu kryzysowym. Przykładem mogą być ich działania w czasie masowych śnieżyc w styczniu 2019 w Alpach, czy w czasie powodzi w Simbach am Inn w 2016.

Niemcy do 2027 zamierzają utworzyć łącznie 5 pułków bezpieczeństwa wewnętrznego grupujących dotychczas samodzielne kompanie bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych krajów związkowych. Pułki, poza Bawarią, mają zostać utworzone w Berlinie, Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Nadrenii Połnocnej-Westfalii. Jest to kolejny krok w odbudowie formacji terytorialnych, rozwiązanych po zimnej wojnie w latach 2006-2007. Proces odbudowy zapoczątkowano 5 lat później odtwarzając formacje terytorialne w postaci kompanii Regionaler Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSU), znanych obecnie jako Heimatschutzkräfte (Niemcy przyspieszą Division 2027, 2022-03-28, Formowanie Panzerbatallion 363, 2019-12-02).

 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.