Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Litwa postawi na Leopardy 2

Strategia i polityka, Wojska lądowe, 24 stycznia 2024

Litewska Rada Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdziła propozycję tamtejszego resortu obrony w sprawie utworzenia w Lietuvos ginkluotosios pajėgos (siłach zbrojnych Litwy) jednostki szczebla dywizji. Jednym z jej elementów ma być pododdział czołgów, na które wskazane zostały Leopardy 2. O tej decyzji poinformowano wczoraj, 23 stycznia 2024.

Pierwszy litewski batalion czołgów ma powstać na bazie batalionu zmechanizowanego brygady Żelazny Wilk / Zdjęcie: NATO

Pierwszym we współczesnej historii Litwy pododdziałem wyposażonym w czołgi ma być już istniejący zmechanizowany Batalion Husarii im. króla Mendoga stacjonujący w Poniewieżu. Wchodzi on w skład najsilniejszej litewskiej brygady zmechanizowanej Żelazny Wilk i jest obecnie uzbrojony w transportery M113. Po przezbrojeniu ma się stać batalionem pancernym.

Wybór Leoparda 2, najprawdopodobniej w najnowszej wersji 2A8, wynika z analizy przeprowadzonej przez ministerstwo obrony i inne instytucje. Pod uwagę wzięto uwarunkowania polityczne, gospodarcze i finansowe. W ten sposób potwierdzono wcześniejsze sugestie, że wybór niemieckich czołgów będzie optymalnym rozwiązaniem. Przypuszcza się, że zakupionych może zostać do 54 czołgów wraz z wozami towarzyszącymi. Zakup ma szansę stać się największą transakcją w ramach modernizacji litewskich sił zbrojnych (Litwa zainteresowana Leopardami 2, 2023-07-26).

Zmiany w Lietuvos ginkluotosios pajėgos mają być szersze. Na potrzeby dywizji tworzone mają być zarówno nowe, jak też rozbudowywane obecnie istniejące pododdziały. Z tego powodu istniejący obecnie Batalion Inżynieryjny im. płk Juozasa Vitkusa powinien zostać rozbudowany do siły pułku. Podobna rozbudowa do poziomu pułku ma spotkać Batalion Obrony Powietrznej. Uzbrojenie OPL zostało już zakupione na ten cel.

Projekt dywizji zakłada utworzenie całkowicie nowych formacji, takich jak służba ochrony portów i wód przybrzeżnych w ramach marynarki wojennej a także dowództwo cyberobrony. To ostatnie powinno zintegrować już istniejący Batalion Łączności i Systemów Informatycznych im. hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła i służbę informatyczną.

Litewskie siły zbrojne mają przy okazji rosnąć także w liczbach. Zwiększony ma zostać limit liczebności personelu z 20840 do 29380. Zreformowany ma zostać system poboru co ma go zbliżyć do poboru powszechnego. Liczba powoływanych rocznie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej ma wzrosnąć z 3800 do 5800.

Rozbudowa sił zbrojnych, tworzenie dywizji, zwiększanie liczebności i zakupy uzbrojenia są wiązane z rosnącym zagrożeniem jakie Wilno dostrzega ze strony Federacji Rosyjskiej. Jednym z przedsięwzięć w tym celu ma być także budowa wspólnej nadgranicznej linii umocnień we współpracy z Łotwą i Estonią (Państwa bałtyckie umocnią granice, 2024-01-22).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.