Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

MON informuje o Tarczy Wschód

Strategia i polityka, Infrastruktura, 27 maja 2024

Dzisiaj, 27 maja 2024, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk i Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zaprezentowali główne założenia programu Tarcza Wschód. Zakłada on wzmocnienie i ufortyfikowanie granic Polski na kierunkach potencjalnego zagrożenia z kierunku wschodniego.

Budowa Tarczy Wschód ma pochłonąć ok. 10 mld PLN i potrwać do 2028

To są inwestycje dotyczące zarówno jednostek wojskowych i lotnisk, ale też spraw, które wiążą się z granicą Rzeczypospolitej. (…) Mamy do zabezpieczenia ok. 700 km granicy, w tym 400 km z Białorusią. Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie. Zacznie się już w tym roku. Planowanie trwa. Chcemy, żeby ten program zakończył się w 2028 roku. Szacowany koszt to ok. 10 mld zł. Mówimy tu tylko o kosztach materiałowych. To ogromna inwestycja w skali państwa, ale też w skali całego NATO – powiedział Cezary Tomczyk.

Program ma na celu zwiększenie odporności Polski na zagrożenia poprzez odstraszanie i obronę. Budowa infrastruktury wojskowej i inżynieryjne przygotowanie terenu mają się przyczynić do zwiększenia zdolności Wojska Polskiego w zakresie wykrywania, ostrzegania i śledzenia.

Pas przygraniczny z pasem umocnień i zapór inżynieryjnych oraz schronów

Projekt przewiduje budowę baz operacyjnych, węzłów logistycznych, magazynów i infrastruktury dla systemów do zwalczania bsl. Planuje się rozbudowę inżynieryjną, budowę bunkrów i schronień dla żołnierzy i ludności cywilnej, adaptację terenu do działań obronnych. Powstać mają mocnienia, przygotowane zostaną obszary do potencjalnego zaminowania i zaplanowane zostanie rozmieszczenie sensorów (w tym walki elektronicznej).

Planowane inwestycje mają zwiększać mobilność wojsk własnych, ograniczać mobilność wojsk przeciwnika, a także zapewnić swobodę działania i zdolność przetrwania wojsk własnych i ludności cywilnej.

Obszar przygraniczny na głębokości do 50 km ma się składać ze stanowisk sensorów, inżynieryjnego przygotowania terenu, przygotowanych niszczeń, posterunków i magazynów / Ilustracje: Sztab Generalny WP

Jak wynika z opublikowanej prezentacji, Tarcza Wschód ma być militarnym uzupełnieniem już istniejącego płotu na granicy z Białorusią. Ma ona pełnić głównie funkcje wojskowe na potrzeby pełnoskalowego konfliktu, choć może też znaleźć zastosowanie w działaniach o mniejszej intensywności.

Za przygotowanie projektu inwestycji odpowiada międzyresortowy zespół roboczy. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury i inne podmioty i wspólnoty samorządowe. Działania mają być koordynowane z sojusznikami z państw bałtyckich. Całością przedsięwzięć ma kierować Sztab Generalny WP (Premier zapowiada Tarczę Wschód, 2024-05-20).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.