Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Miecznik i Czapla częściowo odtajnione

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 11 lipca 2013

Inspektorat Uzbrojenia ujawnił wstępne wymagania taktyczno-techniczne dla okrętu obrony wybrzeża rozwijanego w programie Miecznik i okrętu patrolowego z funkcją zwalczania min Czapla.

Na zdjęciu korweta typu Sigma o obniżonej wykrywalności dla radarów, wpisująca się w polskie wymagania. Dwa diesle SEMT Pielstick 20PA6B STC o mocy 12 tys. KM każdy, zapewniają prędkość maksymalną 28 w. Uzbrojenie okrętu składa się z 4 pocisków przeciwokrętowych, 2 wyrzutni przeciwlotniczych, 2 wyrzutni torped, armaty morskiej kalibru 76 mm i dwóch 20-mm systemów obrony bezpośredniej. Okręt ma lądowisko dla średnich śmigłowców / Zdjęcie: DSNS

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogów technicznych dla pozyskania trzech okrętów Miecznik i trzech Czapla Inspektorat zamieścił 5 czerwca (Początek realizacji programów Miecznik i Czapla, 2013-06-05). Dziś zostały ujawnione wstępne wymagania techniczno-taktyczne, które komisja przekazała uczestnikom dialogu.

Zadaniem głównym okrętu obrony wybrzeża Miecznik będzie patrolowanie i ochrona torów podejściowych (wykrycie, identyfikacja, śledzenie celów nawodnych, podwodnych i monitorowanie sytuacji powietrznej), zwalczanie celów nawodnych (uzbrojeniem rakietowym, torpedowym i artyleryjskim), podwodnych (uzbrojeniem torpedowym), powietrznych (uzbrojeniem rakietowym i artyleryjskim) i lądowych (uzbrojeniem artyleryjskim i rakietowym).

Do zadań dodatkowych zaliczono wsparcie morskich zgrupowań zadaniowych w zakresie wykrycia i zwalczania celów nawodnych i podwodnych, szybkie rozpoznawanie torów wodnych, poszukiwanie oraz zwalczanie sił i środków dywersji podwodnej w rejonach bazowania, podnoszenie i wykorzystanie z pokładu bezzałogowych statków rozpoznawczych, współpracę z siłami specjalnymi oraz prowadzenie kontroli żeglugi podczas operacji reagowania kryzysowego. Okręt ma mieć też możliwość zaokrętowania i przenoszenia załogowych i bezzałogowych platform morskich o długości 11 m i przyjęcia śmigłowca o masie do 11 t, choć brak jest jednak informacji o hangarze. Miecznik powinien być również dostosowany do pełnienia funkcji okrętu dowodzenia zespołem narodowym lub sojuszniczym wraz z modułem dowodzenia.

Zadaniem głównym okrętu patrolowego z funkcją zwalczania min Czapla będzie szybkie rozpoznawanie torów wodnych, zdalne sterowanie samobieżnymi nawodnymi platformami przeciwminowymi (trałami samobieżnymi lub pojazdami holującymi sonary), poszukiwanie oraz zwalczanie sił i środków dywersji podwodnej w rejonach bazowania, przenoszenie i wykorzystanie z pokładu bezzałogowego statku latającego, współpraca z siłami specjalnymi (w tym ich transport, wysadzanie, odzyskiwanie i wsparcie ogniowe) oraz udział w akcjach ratowniczych. Zadaniem dodatkowym ma być funkcja wykrywania i zwalczania min poprzez przenoszenie i użycie specjalistycznych systemów obrony przeciwminowej.

Zarówno Miecznik jak i Czapla mają mieć możliwość operowania na wszystkich akwenach morskich z wyjątkiem strefy podbiegunowej o stałym zalodzeniu. Aby sprostać tym wymaganiom, okręty muszą zostać wyposażone w klimatyzację, klasę lodową umożliwiającą pływanie w pokruszonym lodzie i możliwość użycia uzbrojenia do stanu morza 6 dla Miecznika i 4 dla Czapli. Jednostki mają osiągać taką samą prędkość 26 węzłów i mieć identyczny zasięg. Przy prędkości ekonomicznej dla okrętu obrony wybrzeża ma być nie mniejszy niż 6 000 Mm, w przypadku patrolowego jest wydłużony do 10 000 Mm.

Marynarka Wojenna oczekuje, że Miecznik będzie miał wyporność 1900 t i będzie mógł przez 30 dni wykonywać zadania bez zawijania do portu. W przypadku Czapli nie może być mniejsza, niż 1600 t, za to okręt ma charakteryzować się wyższą autonomicznością – do 45 dób. Długość obu jednostek została ograniczona do 100 m. Pozostałe wymiary pozostawiono do rozpatrzenia przez wykonawcę.

Kadłuby okrętów mają być wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Materiały użyte do budowy i wyposażenia wewnętrznego powinny gwarantować zminimalizowanie poziomu pół fizycznych okrętu, skutecznej powierzchni odbicia w pasmach radiolokacyjnych oraz zapewnienie właściwej odporności udarowej mechanizmów okrętowych.

Liczebność załóg na obu okrętach nie została określona. Przyszły użytkownik oczekuje, że wykonawca przy projektowaniu obu jednostek zastosuje rozwiązania, które zminimalizują ich stan, m.in. przez pełną automatyzację systemu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem oraz zautomatyzowany system pracy siłowni z wachtą w CSS. Załoga musi mieć możliwość pływania w systemie 2- i 3-zmianowym z możliwością zaokrętowania dodatkowych grup specjalistów lub do 30 żołnierzy jednostek specjalnych. Dodatkowo w składzie etatowym załogi Czapli musi być uwzględniona 6-osobowa drużyna nurków-minerów. Wskazano, że kabina dowódcy okrętu ma być jednoosobowa, oficerskie 1-2-osobowe, podoficerskie 4-6 osobowe, a marynarskie 6-8 osobowe.

Określono też uzbrojenie obu okrętów. Miecznik ma mieć jedną armatę średniego kalibru (od 57 do 76 mm), dwie armaty małego kalibru (od 25 do 40 mm) oraz torpedy i pociski rakietowe (przeciwlotnicze średniego zasięgu oraz do zwalczania celów lądowych i nawodnych). Czapla również ma być uzbrojona w jedną armatę średniego kalibru i dwie armaty małego kalibru z własnym systemem kierowania ogniem, jak też dwa 12,7-mm wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Broń rakietowa okrętów patrolowych ograniczona będzie jedynie do wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, jednostka zostanie za to wyposażona w uzbrojenie nieśmiercionośne, czyli poza dwiema armatkami wodnymi, urządzenie LRAD (służy do ogłuszania napastnika).

Dla obu jednostek wymagana jest konieczność zachowania zapasów projektowych, które w przyszłości pozwolą na prowadzenie modernizacji i obsługę bez pogorszenia parametrów statycznych i ruchowych. Dla danej wyporności to 8-procentowy zapas masy od wyporności standardowej i 4-procentowy na naturalny przyrost eksploatacyjny masy w okresie 30-letniej eksploatacji.

Dialog techniczny z producentami okrętów zaplanowano na sierpień. Na nowe okręty MON chce przeznaczyć około 10 mld złotych. Do 2026 MWRP oprócz okrętów obrony wybrzeża i patrolowych chce także zakupić 3 okręty podwodne i 3 niszczyciele min Kormoran (Marynarka Wojenna RP do 2030, 2012-03-29).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.