Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zgoda UOKiK na konsolidację PGZ

Przemysł zbrojeniowy, 18 kwietnia 2014

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) będzie mogła przejąć 16 spółek z sektora obronnego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie zgody na koncentrację przemysłu obronnego.

Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji napisał: Analiza skutków obu koncentracji wykazała, że nie doprowadzą one do ograniczenia konkurencji. Wynika to głównie z faktu, że większość przejmowanych przez PGZ spółek nie konkuruje bezpośrednio ze sobą oraz ze struktury rynku nabywania sprzętu wojskowego i usług powiązanych. Istnieje na nim tylko jeden nabywca (Ministerstwo Obrony Narodowej), którego przepisy polskie i unijne obligują do wybierania dostawców w drodze przetargów, w których biorą udział również zagraniczni przedsiębiorcy. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie zatem spotykała się z silną pozycją rynkową zamawiającego oraz konkurentów. Na zdjęciu armatohaubica Krab na linii montażowej HSW, jednego z największych podmiotów PGZ / Zdjęcie: Zdzisław Zieliński

Wnioski PGZ o zgodę na koncentrację wpłynęły do UOKiK w lutym i marcu br. (Bliżej do I etapu konsolidacji PGZ, 2014-02-24). Pegaz jest kontrolowany przez Skarb Państwa. Ma się stać podmiotem dominującym przyszłej grupy kapitałowej, do której należeć będzie większość państwowych spółek sektora obronnego.

Pierwszy wniosek dotyczył konsolidacji w ramach nowej grupy 11 wpr-p: Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich, Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, nr 2 w Bydgoszczy i nr 4 w Warszawie, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 w Zegrzu i nr 2 w Czernicy, Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Warszawie oraz Huty Stalowa Wola.

Natomiast drugi wniosek dotyczył Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni oraz czterech przedsiębiorstw nadzorowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu: Fabryki Broni Łucznik – Radom, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL–Kalisz, Nano Carbon w Warszawie oraz MS TFI, także w Warszawie.

W najbliższym czasie do PGZ zostaną włączone przedsiębiorstwa Polskiego Holdingu Obronnego (PHO). Konsolidacja jest realizacją przyjętego w kwietniu 2013 przez Radę Ministrów programu mającego poprawić efektywność spółek sektora obronnego (Następny krok w stronę PGZ, 2014-01-22).

Zgodnie z polskimi przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld Euro na świecie lub 50 mln Euro w Polsce.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.