Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy terminal w Katowicach

Lotnictwo cywilne, 19 czerwca 2015

Wczoraj odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego terminalu pasażerskiego C w międzynarodowym porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Po oddaniu do użytku nowego terminalu przylotowego C łączna powierzchnia terminali pasażerskich na pyrzowickim lotnisku zwiększyła się do 29 200 m2

Terminal jest przeznaczony do obsługi ruchu przylotowego. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z niego 27 czerwca br. Dzięki tej inwestycji przepustowość lotniska zwiększy się prawie dwukrotnie – do około 6 mln pasażerów rocznie. Zdecydowanie polepszy się też komfort obsługi podróżnych przylatujących do portu lotniczego Katowice, m.in. dzięki skróceniu czasu oczekiwania na bagaż.

Umowa, o wartości 53 mln zł brutto, na budowę nowego terminalu C, obsługującego przyloty i rozbudowę parkingów została podpisana przez władze lotniska ze Skanska 22 stycznia 2014. Prace przy budowie obiektu rozpoczęły się w marcu 2014. Nowy terminal C to jednokondygnacyjny obiekt o kubaturze ok. 48 300 m3, powierzchni 6,9 tys. m2, długości 156 m, szerokości 45,5 m i wysokości prawie 8 m.

Bryła budowli, zaprojektowanej przez Budoprojekt, nie jest połączona z istniejącymi dotychczas terminalami, ale architektonicznie nawiązuje do oddanej do użytku w czerwcu 2012, rozbudowanej części terminalu pasażerskiego A. Łączna powierzchnia nowego holu odbioru bagażu wraz z miejscem dla kolejek pasażerów wynosi 3,6 tys. m2. Zainstalowano w nim 6 podajników do odbioru bagaży, czyli o 2 więcej niż dotychczas funkcjonowało na pyrzowickim lotnisku oraz zlokalizowano miejsca odprawy paszportowej i oczekiwania na nią. Resztę budynku zajmują pomieszczenia techniczne oraz dla Służby Celnej i Straży Granicznej (sama bagażownia ma ok. 800 m2).

Łączna powierzchnia nowego holu odbioru bagażu wraz z miejscem dla kolejek pasażerów to 3,6 tys. m2. Zainstalowano w nim 6 podajników do odbioru bagaży, czyli o 2 więcej niż dotychczas funkcjonowało na pyrzowickim lotnisku oraz zlokalizowano miejsca odprawy paszportowej i oczekiwania na nią

Do holu odbioru bagaży z płyty lotniska prowadzą dwie drogi – krótsza dla podróżnych ze strefy Schengen i dłuższa, ze stanowiskami kontroli paszportowej i celnej dla pasażerów z kierunków non Schengen.Lądujące samoloty mają być ustawiane przed terminalem, by uniknąć dowożenia pasażerów autobusami. Powierzchnia przed budynkiem pozwala na jednoczesne parkowanie trzech samolotów. Docelowo do nowego terminalu mają zostać przeniesione wszystkie stanowiska wypożyczalni samochodów, które obecnie znajdują się w częściach ogólnodostępnych terminali pasażerskich A i B. Dzięki temu uwolnione zostaną nowe powierzchnie w części ogólnodostępnej tych obiektów, które zostaną wykorzystane do powiększenia stref odlotów w wymienionych częściach terminali, co wpłynie na wzrost komfortu obsługi pasażerów odlatujących z Pyrzowic.

Wraz z budową nowego terminalu rozbudowano też parking. Na powierzchni 1,2 ha powstało 313 nowych miejsc parkingowych. Zmieniony został też układ komunikacyjny wokół terminali. W nowej części parkingu wydzielona została strefa parkowania dla wypożyczalni samochodów, a także miejsca postojowe dla komunikacji miejskiej. Po rozbudowie łączna pojemność parkingu przed terminalami wynosi 1280 pojazdów.

Bryła nowego terminalu C nie jest połączona z istniejącymi dotychczas terminalami, ale architektonicznie nawiązuje do oddanej do użytku w czerwcu 2012, rozbudowanej części terminalu pasażerskiego A / Zdjęcia: Marcin Sigmund

Dotychczas na lotnisku Katowice działały dwa terminale pasażerskie: A i B. W pierwszym, o powierzchni 8,6 tys. m2, obsługiwane były odloty i przyloty pasażerów spoza strefy Schengen. W nowszym terminalu B, o łącznej powierzchni 13,7 tys. m2, obsługiwani byli pasażerowie podróżujący w obrębie tej strefy. Roczna przepustowość obu terminali wynosiła 3,6 mln osób.

Inwestycja była realizowana przy wsparciu środków unijnych i współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pod nazwą Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice. Budowa nowego terminalu przylotowego była tylko jednym z elementów szeroko zakrojonego programu rozbudowy pyrzowickiego lotniska, który jest realizowany od 2007.

W ramach tego gigantycznego przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudowano m.in. nową drogę startową o długości 3200 m wraz z drogami kołowania (Nowa droga startowa w Katowicach, 2015-05-29), a w lipcu 2015 mają zostać oddane do użytku nowa płyta do odladzania i nowa płyta postojowa dla samolotów cargo wraz z drogą kołowania Echo 0. Obecnie trwa także budowa nowego terminalu cargo, który ma być gotowy w maju 2016 (Baza cargo w Katowicach, 2014-12-17).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda

 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.