Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kolejna zmiana PKW KFOR gotowa do misji

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 09 listopada 2018

Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wzięli udział w certyfikacji XXXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR po zakończeniu II etapu szkolenia - zgrywaniu Grupy Zespołów LMT, która miała miejsce na terenie Kielc.

Ostatnim etapem przed wysłaniem żołnierzy z Kielc w rejon Republiki Kosowa będzie certyfikacja narodowa, w której wezmą udział z całym Polskim Kontyngentem Wojskowym / Zdjęcia: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Tematem oceny wyszkolenia w ramach certyfikacji XXXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie było Działanie Zespołu Łącznikowo-Monitorującego (LMT, Liaison-Monitoring Team) podczas realizacji zadań w rejonie operacji (Pożegnanie 38. zmiany PKW KFOR, 2018-06-15). W ramach zajęć sprawdzone zostały takie elementy jak: procedury wzywania pomocy medycznej (MEDEVAC), wsparcia ogniowego (Call for fire) oraz składania meldunku o znalezieniu materiałów niebezpiecznych lub niewybuchów (UXO, Unexploded Ordnance).

Dodatkowym zadaniem zespołów łącznikowo-monitorujących było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, jak również rozwiązywanie sytuacji konfliktowej, jaką jest demonstracja, poprzez negocjacje z ludnością lokalną. Żołnierze kompani szkolenia służby przygotowawczej, szkolący się na terenie CPdMZ w ramach zajęć z taktyki, pozorowali działanie nieprzyjaciela.

- Wiem, że żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych są dobrze przygotowani do pełnienia swoich obowiązków w Republice Kosowa. Ich dotychczasowe doświadczenie, zdobyte na misjach w Afganistanie, Iraku i Kosowie pozwoli godnie reprezentować nasz kraj, jak również przysłuży się do polepszenia sytuacji mieszkańców Kosowa – powiedział dowódca Zespołu Łącznikowo-Monitorującego XXXIX zmiany PKW KFOR, mjr Marcin Ożdżyński.

Na podstawie informacji Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.