Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe zmiany PKW

Wojska lądowe, 15 maja 2017

W miniony piątek pożegnano żołnierzy wyjeżdżających na misje w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych: 6. zmiany PKW RSM w Afganistanie i 36. zmiany PKW KFOR w Kosowie.

W ubiegłym tygodniu pożegnano pododdziały 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu i 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, które wyruszą na misje w Afganistanie i Kosowie / Zdjęcie: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Tuż po zakończeniu oceny stopnia wyszkolenia całego kontyngentu, dokonanego w ramach ćwiczenia taktycznego, pk. Kabul-VI, odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy 6. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission w Islamskiej Republice Afganistanu (Certyfikacja plutonów 6. zmiany PKW Afganistan, 2017-04-18). Na placu apelowym w kompleksie koszarowym 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu zebrali się: dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Marek Sokołowski, Inspektor Wojsk Lądowych, gen. bryg. Wojciech Grabowski reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia, płk Bogdan Dziewulski reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i zaproszeni goście.

Tego samego dnia na placu apelowym 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy 36. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Force w Kosowie (Szkolenie nowej zmiany PKW KFOR, 2017-03-16). Wziął w niej udział Podsekretarz Stanu, Bartłomiej Grabski. Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel.

Obie uroczystości - gliwicka i orzyska - zakończyły się podpisaniem protokołów, na mocy których kontyngenty przekazane zostały w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na podstawie informacji mjr Adriany Wołyńskiej, DO RSZ


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.