Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kontrakt na rozbudowę Balic

Lotnictwo cywilne, 19 maja 2020

Wczoraj, 18 maja, podpisana została podpisana umowa ze spółką Max Bögl Polska o wartości 133 770 027,33 zł brutto na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

W uroczystości podpisania umowy dotyczącej rozbudowania płyty postojowej dla samolotów wzięli udział: prezes MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Radosław Włoszek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski / Zdjęcie: MPL Kraków-Balice
 

Umowa obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej płyty postojowej samolotów wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, w tym kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci przeciwpożarowej, oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zamierzenie obejmuje również przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych.

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów ma zwiększyć możliwości operacyjne
w zakresie przyjęcia większej liczby statków powietrznych, a także ma poprawić w znacznym stopniu przepustowość i funkcjonalność całej płaszczyzny postojowej, bowiem po wykonaniu całości robót możliwości operacyjne zwiększą się o dodatkowe 15 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C, czyli z rodziny Airbus A320 i Boeing 737.

Konieczność rozbudowy płaszczyzny postojowej w kierunku zachodnim wynika także z zaplanowanej rozbudowy terminala pasażerskiego. Planowana płaszczyzna postojowa w części południowej będzie bezpośrednio graniczyła poprzez drogę serwisową z budynkiem nowego terminala.

Również w maju br. władze lotniska podpisały umowę ze spółką ABIS na projekt modernizacji i rozbudowy systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS, w obrębie części obsługującej bagaże, które przyleciały na krakowskie lotnisko. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych. Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. Dzięki realizacji tej inwestycji bagaże będzie można odbierać na 6, a nie jak dotychczas 4 karuzelach. Ułatwione będzie też zlokalizowanie bagażu i zachowanie dystansu między pasażerami zgodnego z nowymi wytycznymi sanitarnymi (Samoobsługowe stanowiska odprawy w Balicach, 2020-02-18).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.