Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Postępowanie na Kajmana

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 25 czerwca 2020

Inspektorat Uzbrojenia MON zamieścił zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę dla Sił Zbrojnych RP wozów zabezpieczenia technicznego kr. Kajman. Nowy wzt powinien być zdolny do ewakuacji technicznej najcięższych wozów bojowych używanych w SZ RP.

Postępowanie pk. Kajman dotyczy dostawy nawet 66 wzt dla SZ RP / Zdjęcie: MON

Poszukiwany jest wzt zdolny do ewakuacji pojazdów o masie co najmniej 63 t. Jego wyposażenie powinno umożliwiać udzielanie pomocy technicznej i wykonywanie napraw uszkodzonych pojazdów, a także udzielanie pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym. Postępowanie dotyczy dostawy 29 wzt w ramach zamówienia podstawowego i kolejnych 37 w ramach zamówienia opcjonalnego. Wśród kryteriów oceny ofert znajduje się cena (o wadze 90) i okres gwarancji (o wadze 10). Potencjalne zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2035.

Wzt o trakcji gąsienicowej powinien być wyposażony w obrotowe urządzenie dźwigowe, lemiesz do spychania uszkodzonych pojazdów i prowadzenia innego rodzaju prac, a także w dwie wyciągarki. Ma być uzbrojony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z dzienno-nocnymi przyrządami obserwacyjnymi i celowniczymi. Dodatkowo wśród wyposażenia ma się znajdować system obrony przed bronią masowego rażenia, układ klimatyzacji i ogrzewania, dodatkowy agregat prądotwórczy, instalacja przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa, system ewakuacji bojowej, system obserwacji dookolnej oraz urządzenia łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Kajman uzupełni lub częściowo zastąpi użytkowane w SZ RP pojazdy WZT-2, WZT-3 i Bergepanzer 2. Obecnie nie są one zdolne do skutecznego wspierania najcięższych pojazdów w Siłach Zbrojnych, takich jak zmodernizowane czołgi Leopard 2PL i Leopard 2A5, których masa sięga 60 t. Nowoczesny wzt jest niezbędny również do wsparcia działań armatohaubic Krab (MON o opóźnieniach modernizacji Leopardów, 2020-06-02, Kolejne Kraby w Sulechowie, 2019-07-04).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.