Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Javelin pokonał pancerz klatkowy

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 23 grudnia 2021

Żołnierze sił zbrojnych Ukrainy przeprowadzili strzelanie z użyciem ppk Javelin do pojazdu wyposażonego w pancerz klatkowy wzorowany na rosyjskim, który był testowany na czołgach T-72B3. Ppk skutecznie poraził cel, przebijając osłonę.

FGM-148 wystrzelono do celu oddalonego o 1,5 km

Rosjanie testowali pancerz klatkowy zamontowany nad stropem wież czołgów w czerwcu br. Tak wyposażone wozy miały być lepiej chronione przed atakami ppk i amunicją krążącą rażącą cel z górnej półsfery. Zapowiadano nawet wyposażenie pancerz klatkowy wszystkich zmodernizowanych T-72. Od początku skuteczność takiego pancerza, zwanego daszkiem przeciwsłonecznym, budziła jednak wątpliwości. Strzelanie przeprowadzone przez ukraińskich żołnierzy tylko je potwierdziło.

Prosty pancerz klatkowy nie jest bowiem w stanie powstrzymać ciężkich, tandemowych głowic przeciwpancernych nowoczesnych ppk, które są przystosowane do pokonywania znacznie bardziej skomplikowanych osłon. Tego typu pancerz może być skuteczny jedynie przeciwko lekkim głowicom amunicji krążącej i pojedynczym głowicom kumulacyjnym granatników przeciwpancernych.

Celem był kadłub transportera BTR z wieżą czołgu T-64 osłonięte pancerzem klatkowym

Z tego też powodu lepszym rozwiązaniem przeciwko ppk naprowadzanym na kontrast termiczny (jak Javelin, Spike i MMP) wydają się próby ich zmylenia, na przykład poprzez stosowanie generatorów ciepła montowanych poza obrysem czołgu lub wystrzeliwanie granatów aerozolowych. W ten sposób możliwe jest zmylenie starszych ppk wystrzeliwanych w trybie wystrzel i zapomnij wyposażonych w głowice naprowadzające o mniejszej rozdzielczości. W przypadku nowszych głowic może być to już problematyczne. Z kolei w przypadku pocisków, w których naprowadzanie w trybie wystrzel i koryguj może być zaangażowany człowiek (Spike, MMP), szansa zmylenia pocisku jest jeszcze mniejsza.

Należy jednak pamiętać, że na Ukrainę trafiają głównie starsze odmiany Javelina, które są bardziej podatne na zakłócenia, zaś ich celność jest gorsza. Na upublicznionym nagraniu widać, że cel dymi jeszcze przed trafieniem Javelinem. Niewykluczone, że przed strzelaniem na wieży pozostawiono płonący obiekt, który tworzył większy kontrast termiczny maksymalizując szansę trafienia pierwszym pociskiem. Znane są bowiem przypadki problemów z celnością Javelinów, co miało miejsce także w czasie pokazów amerykańskiego ppk w Polsce. Nie wpłynęło to jednak na decyzję o zakupie Javelinów przez MON... (MON o zakupie Javelinów, 2020-06-29)

Cel po skutecznym porażeniu ppk Javelin / Zdjęcia: MO Ukrainy

Interesujący jest też pojazd, który poddano wspomnianej próbie na ukraińskim poligonie. Na udostępnionych fotografiach i nagraniu można dostrzec, że jest to wieża czołgu (najprawdopodobniej T-64BW) umieszczona na podwoziu kołowego transportera opancerzonego BTR-80. W przypadku próby odporności wieży czołgowej z pancerzem klatkowym wybór takiego podwozia nie miał jednak większego znaczenia (Kolejne Javeliny dla Ukrainy, 2021-10-24).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.