Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

easyJet ograniczą emisję dwutlenku węgla

Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, 20 maja 2022

Linie easyJet ogłosiły, że do 2035 planują zredukować emisję CO2 o 35%. Wyznaczony tymczasowy cel ma być jednym z kroków podejmowanych przez tego przewoźnika w kierunku osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050.

Jednym z elementów pozwalających liniom easyJet na ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma być wprowadzanie do służby kolejnych samolotów z rodziny Airbus A320neo / Zdjęcie: Marcin Sigmund

W listopadzie ub. r. linie easyJet dołączyły do wspieranej przez ONZ kampanii Race to Zero, w ramach której zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050. Ogłoszony w czwartek tymczasowy cel ma polegać na zmniejszeniu do roku budżetowego 2035 emisji CO2o 35% w porównaniu z poziomem z roku budżetowego 2020. Od 2000, w ciągu 20 lat, easyJet zredukowały już emisję CO2w przeliczeniu na jeden pasażerokilometr o ponad jedną trzecią.

Cel ten jest zgodny ze ścieżką sektorowej dekarbonizacji SBT (Science-Based Targets – Cele Oparte na Nauce) i został przedłożony do walidacji w ramach inicjatywy Science-Based Targets (SBTi). SBTi jest partnerstwem między CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF), które kieruje przesiębiorstwami w ich drodze do dekarbonizacji, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Przedstawiciele linii easyJet pracowali jako część Technicznej Grupy Roboczej, w skład której weszli też eksperci z przemysłu i organizacji pozarządowych, którzy wnieśli szczegółowy wkład w fazie planowania oraz przy różnych projektach wytycznych i narzędzi.

SBTi wymaga od linii lotniczych dekarbonizacji w ramach ich własnej działalności, a tym samym niestosowania pozasektorowej kompensacji emisji dwutlenku węgla lub innych mechanizmów rynkowych, takich jak system handlu uprawnieniami do emisji.

Linie easyJet planują osiągnąć ten cel za pomocą działań podejmowanych w czterech głównych sferach obejmujących: odnowienie floty, usprawnienie i podniesienie efektywności operacyjnej, modernizację przestrzeni powietrznej i wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego.

Odmłodzenie floty ma polegać na dalszym wprowadzaniu do służby samolotów z rodziny Airbus A320neo, które według deklaracji przewoźnika są co najmniej o 15% bardziej oszczędne niż samoloty, które zastępują i zapewniają redukcję hałasu o 50%. Wszystkie nowe samoloty dostarczane easyJet pomiędzy rokiem finansowym 2022 a 2028 mają należeć do rodziny neo.

Już teraz przewoźnik ten dysponuje jedną z najmłodszych i najbardziej oszczędnych flot samolotów wąskokadłubowych w Europie i jest drugim co do wielkości operatorem samolotów z rodziny A320neo w Europie latającym pod jedną marką.

Przejście na bardziej paliwooszczędne samoloty, a także przestawienie floty na większe samoloty ma znacząco wpłynąć na redukcję emisji dwutlenku węgla w krótkim okresie, dzięki redukcji zużycia paliwa i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na pasażera.

Wprowadzanie usprawnień i podniesienie efektywności operacyjnej ma być osiągnięte m.in. przez poprawę standardowych procedur operacyjnych w celu zmniejszenia zużycia paliwa, a tym samym emisji dwutlenku węgla, np. dzięki kołowaniu z jednym silnikiem wyłączonym, wykorzystaniu zaawansowanych informacji pogodowych w celu skrócenia tras lotów lub mycia silników w celu usunięcia zanieczyszczeń, co poprawia wydajność napędu.

Przewoźnik korzysta również z nowego oprogramowania i sztucznej inteligencji w celu identyfikowania dalszych usprawnień operacyjnych. W celu wprowadzania usprawnień i podniesienia efektywności operacyjnej współpracuje też z takimi partnerami jak: Airbus, Collins Aerospace, NATS i Eurocontrol.

Modernizacja przestrzeni powietrznej ma kluczowe znaczenie dla całej branży, ponieważ bardziej bezpośrednie trasy lotów pozwalają na skrócenie czasu przebywania samolotów w powietrzu co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

W tym celu linie easyJet współpracują z zainteresowanymi stronami i władzami publicznymi m.in. przy projekcie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, który ma pozwolić na osiągnięcie 10% redukcji emisji dwutlenku węgla pochodzącego z europejskiego lotnictwa.

Linie easyJet planują też tymczasowo wykorzystywać na dużą skalę zrównoważone paliwo lotnicze, które może być produkowane z szerokiej gamy surowców – od stałych odpadów komunalnych po zużyte oleje spożywcze.

– Dekarbonizacja lotnictwa to wyzwanie pokolenia, ale wiemy, że można i trzeba to zrobić. Właśnie rozpoczęliśmy naszą podróż do zera netto i chociaż po drodze pojawią się wyzwania, jestem naprawdę podekscytowany tym, co nas czeka. To na nas spoczywa zadanie zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń korzyści płynących z lotnictwa, a jednocześnie zapewnienie, że zrobimy wszystko, co możliwe, aby chronić dla nich naszą planetę – powiedział dyrektor generalny easyJet Johan Lundgren.

Obecnie przewoźnik ten finalizuje plany dotyczące osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050. Oczekuje też, że od 2035 technologia zerowej emisji CO2 będzie odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Dlatego linie easyJet współpracują z partnerami z całej branży, w tym z Airbusem, Rolls-Royce, GKN Aerospace, Cranfield Aerospace Solutions i Wright Electric w kilku projektach mających na celu przyspieszenie rozwoju technologii pozwalających na zbudowanie samolotów o zerowej emisji dwutlenku węgla (Współpraca easyJet z GKN Aerospace, 2022-04-29).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.