Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ruszyła certyfikacja WOT

Ćwiczenia, Obrona terytorialna, 10 czerwca 2024

Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej celem jest ocena zdolności do działania piątego - najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zdolności do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w czasie pokoju. To pierwszy w historii wojska przypadek, gdzie certyfikacji poddaje się cały Rodzaj Sił Zbrojnych.

W WOT służy obecnie ponad 40 tys. żołnierzy / Zdjęcie: WOT

Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań - zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe.

Proces oceny zdolności do wykonywania zadań przez Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzany zostanie w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

W ramach przygotowania do certyfikacji w maju br. przeprowadzono w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej trening sztabowy Błyskawica 24, który miał na celu sprawdzenie procesu wypracowywania decyzji na stanowisku dowodzenia Dowództwa WOT.

W połowie czerwca w ramach certyfikacji zostanie przeprowadzone ćwiczenie dowódczo-sztabowe Piorun 24, w trakcie którego sprawdzane będą procesy dowodzenia podległymi jednostkami WOT i współdziałanie z dowództwem nadrzędnym. Założenia do ćwiczenia zostały opracowane przez zespół certyfikujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i innych instytucji i jednostek wojskowych.

W ramach prowadzonej certyfikacji pod uwagę brany będzie procentowy stan ukompletowania personelem i wyszkolenie żołnierzy, ukompletowanie zasadniczym sprzętem i jego sprawność, a także poziom zapasów taktycznych. Sprawdzone będzie także stawiennictwo całego stanu osobowego Wojsk Obrony Terytorialnej w trybie natychmiastowego stawiennictwaw swoich jednostkach, po ogłoszeniu alarmu. Sprawdzany będzie również sprzęt i uzbrojenie jakim dysponują Wojska Obrony Terytorialnej.

Jak podają oficjalnie WOT, służy w nich obecnie ponad 40 tys. żołnierzy. Z tej liczby 35 tys. to żołnierze terytorialnej służby wojskowej, blisko 5 tys. to żołnierze zawodowi a kolejnych kilkuset to żołnierze aktywnej rezerwy. Aktualnie trzon WOT stanowi 18 brygad, z których 4 tworzą Komponent Obrony Pogranicza. Dwie kolejne brygady są w trakcie formowania (Szef MON o priorytetach, 2024-05-23, Obserwatorzy artylerii WOT, 2024-01-22).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.