Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Jeszcze o możliwych cięciach Pentagonu

Strategia i polityka, 15 września 2012

Według wstępnych ustaleń administracji prezydenta Baracka Obamy, automatyczne wprowadzenie cięć budżetowych spowodowałoby zmniejszenie przyszłorocznego bazowego budżetu Pentagonu o 54,7 mld USD, czyli o 9,4%.

Jeżeli Pentagon będzie musiał w przyszłym roku  ograniczyć swoje wydatki o ok. 55 mld USD, należy spodziewać się definitywnej rezygnacji z wielu programów wojskowych, w tym z przedłużenia modernizacji czołgów Abrams. To z kolei przesądzi o zamknięciu produkującego je zakładu, być może na dłużej, niż pierwotnie planowane 3 lata... / Zdjęcie: US Army

Przypomnijmy, że do tej pory amerykańscy parlamentarzyści nie porozumieli się w sprawie podziału sumy ponad 1,2 bln, o którą powinien zmniejszyć się przyszłoroczny budżet federalny, by ograniczyć deficyt. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, 1 stycznia 2013 w życie wejdzie zapis o automatycznym zmniejszeniu preliminarzy poszczególnych resortów, w zależności o ich udziału w ogólnym budżecie państwa. Dla Pentagonu oznaczałoby to konieczność zaoszczędzenia 500 mld USD w ciągu najbliższych 10 lat (Bliżej cięć wydatków Pentagonu, 2012-09-14).

Według ujawnionej wczoraj 396-stonicowej analizy rządu dla Kongresu USA, omawiającej skutki automatycznych cięć, na resort obrony przypadnie aż 54,7 mld USD, co przekłada się na 9,4% obecnie planowanego budżetu podstawowego. Ta ostatnia wartość jest o tyle ważna, że dotknie po równo wszystkie rodzaje sił zbrojnych i poszczególne formy działalności wojska, łącznie z pracami badawczo-rozwojowymi.

Dla przykładu, marynarka wojenna musiałaby ograniczyć sumy na zakup statków powietrznych z planowanych 23,8 mld USD o 2,2 mld, a także na nowe okręty – z 22,7 do 20,6 mld USD. Istnieje oczywiście możliwość zmiany tych kwot, ale w stosunkowo niewielkim zakresie. Co więcej, podane wartości dotyczą bieżącego roku. Dla przyszłego powinny zostać skorygowane o inflację.

Redukcje powinny dotknąć w podobnym stopniu także ministerstwa finansujące inne cele związane z obronnością. Np. resort odpowiedzialny za energetykę, finansuje cały program nuklearny, średnio w wysokości 20 mld USD rocznie. Duże wydatki ma także NASA, realizująca wojskowy program kosmiczny. Można się także spodziewać ograniczenia sum na leczenie inwalidów, co jest opłacane w dużej mierze przez resort zdrowia.

Jedynie kontyngenty zagraniczne, głównie w Afganistanie, nie muszą się obawiać redukcji środków finansowych (na 2012 wynoszą one ok. 90 mld USD).

Przedstawiciele sił zbrojnych informują, że ograniczenia spowolnią realizację programów zbrojeniowych, zwiększą nawis remontowy i wpłyną niekorzystnie na stopień gotowości oraz wyszkolenia jednostek nie biorących udziału w aktywnych działaniach ekspedycyjnych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.