Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Pierwszy desant z pary polskich Herculesów

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 02 czerwca 2016

1 czerwca 2016 po raz pierwszy na Pustyni Błędowskiej przeprowadzono jednoczesny desant żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej z pary polskich Herculesów.

1 czerwca 2016 po raz pierwszy na Pustyni Błędowskiej przeprowadzono jednoczesny desant żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej z pary polskich Herculesów

W sumie w trzech wylotach pary samolotów, z pokładów C-130E z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego desantowano 230 żołnierzy (Przyjęcie ostatniego Herculesa, 2012-08-22). Planowano większą liczbę skoków, lecz w realizacji tego zamierzenia przeszkodziły pogarszające się warunki pogodowe.

Podczas jednoczesnego desantu z pary samolotów dokonano dwóch nalotów. W każdym z nich pokład opuściło 60 skoczków (po 30 z każdego transportowca). Zrzuty wykonywano w formacji luźnej pary z pułapu 400 m, przy prędkości 240 km/h.

Żołnierze skakali na spadochronach AD-95 (Skoki spadochronowe do wody, 2015-07-29; Spadochrony Dedal dla WP, 2015-02-19) i mieli na głowach zmodernizowane hełmy HA-03 (Nowy hełm spadochroniarzy, 2015-02-25) i ponownie nieśmiertelne wz.63, czyli tzw. orzeszki

Zrzuty wykonywano w formacji luźnej pary z pułapu 400 m, przy prędkości 240 km/h / Zdjęcia: Marcin Sigmund

W 2014 dla wojsk powietrznodesantowych i aeromobilnych za 5,1 mln zł zakupiono 5175 hełmów HA-03, które w 6. BPD zaczęto używać od kwietnia 2015. 

Podczas szkolenia okazało się jednak, że nowe hełmy źle trzymały się na głowach podczas skoków i miały tendencję do zsuwania się do tyłu, co zgłaszali żołnierze zarówno 6. BPD i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, czyli obu wyposażonych w HA-03 formacji. W tej sytuacji 29 lutego 2016 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o zawieszeniu wykonywania skoków spadochronowych żołnierzy wyposażonych w HA-03, przy czym hełmy te mogły być nadal wykorzystywane do szkolenia naziemnego. 

Dowództwo Generalne RSZ za pośrednictwem Inspektoratu Uzbrojenia MON złożyło reklamację u produkującej hełmy firmy Maskpol S.A., zobowiązanej zgodnie z warunkami gwarancji do usunięcia ujawnionej wady. Pierwsze zmodernizowane HA-03 trafiły niedawno do 6. BPD i od ubiegłego tygodnia znowu są używane do skoków. Równolegle z nimi są też jednak ponownie wykorzystywane zaprojektowane ponad pół wieku temu orzeszki. 

Wcześniej żołnierze 6. BPD wykonywali już skoki z formacji dwusamolotowych, ale najczęściej transportowce leciały wówczas w linii jeden za drugim. Ostatni desant z pary przeprowadzono z mniejszych C-295M w 2011 podczas ćwiczeń Puma-2011 na poligonie w Nowej Dębie. 

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.