Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Tytan wynegocjowany

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 27 czerwca 2014

Wczoraj zakończyły się negocjacje związane z realizacją pracy badawczo-rozwojowej ZISW Tytan. Podpisano też umowę na dostawy 14 tys. polskich systemów żołnierza przyszłości do 2022.

Oficjalnie po roku, w rzeczywistości po blisko dwóch latach zakończyły się negocjacje w sprawie kontynuowania rozwoju polskiego żołnierza przyszłości oraz przyszłych zamówień systemu. Warto dodać, że w tym roku NCBiR przeznaczy 300 mln zł, a MON dodatkowo 100 mln zł na prace badawcze i rozwojowe. Na tle innych państw europejskich to bardzo, bardzo niewiele... / Zdjęcie: PCO

Inspektorat Uzbrojenia zakończył negocjacje dotyczące realizacji pracy rozwojowej Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kryptonim Tytan oraz podpisał umowę ramową z konsorcjum skupiającym 13 podmiotów reprezentujących polski potencjał obronny, na dostawy 14 tys. zestawów polskiego żołnierza przyszłości w latach 2018-2022.

W skład konsorcjum wchodzą: PCO (PCO na SOFEX, 2014-05-13), Polski Holding Obronny, Bumar Elektronika, Fabryka Broni Łucznik, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol, WB Electronics, Wojskowa Akademia Techniczna, MESKO, Zakłady Metalowe DEZAMET (Negocjacje w sprawie NGO-N1 dla WP, 2014-04-13; 296 granatników GPBO-40 dla WP, 2014-03-26), Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, RADMOR (Eurosatory 2014: PERAD z WB Electronics, 2014-06-22) oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT dostarczy moździerze LM-60D, 2014-04-03; RGP-40 dla WP?, 2013-04-01).

Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane 12 lutego 2013, a rozmowy z uczestnikami konsorcjum trwały od 19 kwietnia 2013 (130 mld zł na modernizację, 2012-12-12; Tytan w październiku?, 2012-09-30). Ze względu na złożoną architekturę systemu, na co składa się integracja 27 elementów, jak też kwestie związane z prawami do własności intelektualnej będącej wynikiem pracy ZISW TYTAN oraz różne źródła finansowania (Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wkład własny wykonawców) negocjacje trwały do maja 2014.

Moment podpisania umowy o realizacji pracy rozwojowej Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kryptonim Tytan oraz umowy ramowej o przyszłych dostawach systemu dla sił zbrojnych RP. 
od lewej wiceszef Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Adam Duda i prezes Zarządu PCO Ryszard Kardasz, asystuje – wiceminister obrony Czesław Mroczek

Dla MON podpisanie jednocześnie umowy na pracę rozwojową, jak i umowy ramowej na dostawy, było warunkiem koniecznym do kontynuowania procesu pozyskiwania Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki Tytan. W toku negocjacji zadecydowano, że wykonawca danej pracy przekaże Ministerstwu Obrony pełne prawa własności intelektualnej do jej wyników, finansowanych z budżetu Skarbu Państwa. Podmiot udostępni też licencję na wyroby wchodzące w skład ukompletowania Tytana, które zostały opracowane z jego środków własnych (Prezydent otworzy nową FB, 2014-06-22; Rodzina MSBS-5,56 w czerwcu, 2014-03-22).

Program Tytan traktowany jest jako realizacja dwóch celów: zapewnienia siłom zbrojnym nowych zdolności i nowych możliwości bojowych oraz stworzenia przemysłowi możliwości pozyskania nowych technologii i nowych produktów, a także ogólne podniesienie jego poziomu technicznego, powiedział obecny na spotkaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek, odpowiedzialny za sprawy modernizacji i zakupów uzbrojenia. Minister dodał, że z chwilą podpisania umowy przemysł dostaje dzisiaj do ręki wielomiliardowy, wieloletni kontrakt, podstawę jego wieloletniej egzystencji.

Eksponowane już dostępne modelowe elementy systemu Tytan

Mroczek uważa, że umowa ta daje gwarancje przemysłowi utrzymania programu, nawet w wypadku zmiany rządu. Ponadto deklaruje, że Ministerstwo Obrony będzie popierało, jak czyni to obecnie, wszelkie wysiłki eksportowe, ponieważ jako prawny właściciel projektu jest zainteresowane czerpaniem z tego tytułu istotnych korzyści (IDEF 2013: MON i MSZ z przemysłem, 2013-05-08). Po prostu MON użycza uzyskanego za jego pieniądze przez przemysł majątku intelektualnego i planuje uzyskać z tego tytułu konkretne przychody.

Pierwsze dostawy zestawów Tytan nastąpią w 2018 roku, po pozytywnym zakończeniu pracy rozwojowej realizowanej w latach 2014-2017. Testowanie prototypów systemu ma odbyć się z udziałem żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, wykorzystującej transportery opancerzone Rosomak.

Sens dwóch dzisiejszych umów jest następujący. MON będzie finansowało prace badawczo-rozwojowe nad wszystkimi 27 elementami systemu i z prawnego punktu widzenia będzie właścicielem intelektualnym całości. Przemysł przejmuje ten kapitał dostając jednocześnie gwarancje zamówienia na blisko 14 tys. zestawów w latach 2018-2022. Umowa ramowa przewiduje przeznaczenie na to poniżej 5 mld zł. Warto dodać, że niektóre elementy zisw Tytana są już lub będą finansowane i zamawiane poprzez inne programy ogólnych dostaw dla sił zbrojnych. Dotyczy to m.in. broni strzeleckiej.

Zbigniew Jasiołek - dyrektor programu żołnierza przyszłości PCO / Zdjęcia: Wojciech Łuczak

Obecni na podpisaniu umowy przedstawiciele przemysłu uważają jednak, że daje to możliwości dowolnej interpretacji, dotyczącej zamówień. Nie wiadomo, czy dostawy broni i amunicji, gogli, czy celowników wejdą czy nie wejdą do ogólnej wielomiliardowej puli Tytana. Wartości te można będzie liczyć sumarycznie lub oddzielnie, bowiem zapis jest elastyczny i faworyzuje MON.

Polski żołnierz przyszłości będzie wyposażony w broń indywidualną oraz możliwość obserwacji pola walki, w celu uczynienia przeciwnika niezdolnym do walki lub jego eliminacji. Będzie miał większą szansę przeżycia na polu walki, mimo działania różnego rodzaju zagrożeń. Wprowadzenie ZISW pozwoli na wydłużenie czasu efektywnego działania żołnierza na polu walki, jak też wzrost tempa prowadzonych operacji, rozszerzenie przestrzeni, na jakiej są prowadzone, wzrost świadomości sytuacyjnej, otrzymywanie informacji wizualnych, głosowych oraz z czujników. Wykorzystanie Tytan umożliwi rozszerzenie geograficznego obszaru działania żołnierza oraz zwiększy szybkość jego reakcji na zagrożenia występujące na współczesnym polu walki. Tytan będzie dostosowany do współpracy z nadrzędnym systemem dowodzenia BMS.

Efektem wdrożenia Tytana będzie poprawa efektywności funkcjonowania spieszonych żołnierzy w środowisku działań bojowych. W skład ZISW wchodzi pięć podsystemów: zarządzania działaniami C4I, obserwacji i rozpoznania (w tym celowniki), uzbrojenia (w tym amunicja), przenoszenia wyposażenia oraz umundurowania, ochrony balistycznej i obrony przed bronią masowego rażenia.

Zbigniew Jasiołek, stojący na czele projektu powiedział, że obecnie trwa realizacja I poziomu projektu – powstają modele 27 elementów całego systemu. Każdy zostanie przebadany i doprowadzony do fazy prototypu. Od 1 lipca do 2015 przewidywana jest faza budowania modeli elementów systemu. Później ma nastąpić faza budowy prototypów, którą zakończą badania kwalifikacyjne. W 2017 ma być opracowana dokumentacja produkcyjna wyrobu. Produkcja ma rozpocząć się od 2018.

W projekt ZISW Tytan zaangażowanych jest 13 podmiotów, które znajdują się w siedmiu miastach Polski. Ogółem będzie to 60 osób ścisłego nadzoru i kilkaset zaangażowanych w jego realizację. Konsorcjum powołało dwa poziomy zarzadzania: procesy techniczne i procesy projektowe. Do rozwiązywania poszczególnych problemów powołano 40 grup zadaniowych.

Wszystkie elementy budowane są jako części składowe systemu. W ramach Tytana powstaną nowe wzorce umundurowania, ochrony osobistej żołnierza, nowe wzory kamuflażu, broni i amunicji. Obecnie na polu integracji  konsorcjum jest w fazie definiowania systemu, odpowiedzi na pytanie czego się chce, jak to osiągnąć i poprzez jaka architekturę.

Każdy element systemu, jak i całość przejdzie fazę modelowa do prototypu i badań kwalifikacyjnych. Potem będzie sprawdzenie działania z udziałem człowieka i grupy ludzi. Ważne są fizjologiczne elementy oddziaływania na organizm człowieka i badania działania w grupie. W kolejnym, II poziomie systemu będą wykonywane prace nad jego doskonaleniem i wypracowaniem metodyki zastosowania oraz taktyki działań.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.