Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Kontrakt na obsługę RBS15 Mk3

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 19 kwietnia 2017

Marynarka Wojenna zawarła z Saabem kontrakt na obsługę kierowanych pocisków rakietowych RBS15 Mk3 wraz z dostawą elementów pakietu logistycznego.

Kierowane pociski rakietowe powierzchnia-powierzchnia RBS15 Mk3 stanowią uzbrojenie okrętów rakietowych typu Orkan, znajdujących się w wyposażeniu MW RP / Zdjęcie: Saab

Szwedzkie przedsiębiorstwo Saab poinformowało o zawarciu z Marynarką Wojenną RP umowy dotyczącej obsługi kierowanych pocisków rakietowych powierzchnia-powierzchnia RBS15 Mk3 wraz z zapewnieniem zintegrowanej usługi wsparcia logistycznego w formie szkoleń i pakietów narzędziowych. Wartość porozumienia, podana przez zamawiającego (Komendę Portu Wojennego Gdynia) wynosi 13 378 116 zł.

Zakupione w 2006 kierowane pociski rakietowe powierzchnia-powierzchnia RBS15 Mk3 stanowią uzbrojenie okrętów rakietowych typu Orkan. Usługa i powiązane dostawy realizowane będą w latach 2017-2018 (Nocny załadunek rakiet, 2017-03-09).

Polska Marynarka Wojenna dokonała doskonałego wyboru pozyskując system rakietowy Saab. Podpisana umowa jest dowodem na to, że Saab stawia na dostarczanie usług logistycznych gwarantujących długoterminową niezawodność swoich systemów – powiedział Jyrki Kujansuu, wiceprezes Saab, dyrektor odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie.

Jak informuje MW, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało w trybie z wolnej ręki na podstawie: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), gdyż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiotową usługę może wykonać tylko jeden wykonawca oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, gdyż przedmiotowa usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

Przedsiębiorstwo Saab Dynamics, działając we współpracy z Diehl BGT Defence, wyprodukowało i dostarczyło pociski w ramach umowy zawartej z Inspektoratem Uzbrojenia w 2006 oraz zostało zobowiązane do zapewnienia odpłatnej obsługi RBS 15 Mk3 przez okres nie krótszy niż 30 lat.

Saab Dynamics, działające we współpracy z Diehl BGT Defence, jest jedynym na świecie podmiotem zdolnym do wykonania usługi w zakresie obsługi technicznej i recertyfikacji pocisków RBS15 Mk3. Wynika to z faktu posiadania przez nie prawa własności intelektualnej oraz praw wyłącznych również do dokumentacji w oparciu, o którą ma być realizowany przedmiot zamówienia.

W ramach certyfikacji należy wykonać m.in. test sprawdzający kierowanego pocisku rakietowego (kpr), test IMTE, test potwierdzający sprawność kpr, test funkcjonalnego kontenera, a także rozelaborowanie kpr. Do wykonania tych czynności niezbędne jest posiadanie specjalistycznych urządzeń oraz linii technologicznej, a także odpowiednio wyszkolonego personelu.

Pokreślenia wymaga fakt, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do informacji niejawnych zgodnie z dokumentacją producenta. Saab Dynamics AB działając we współpracy z Diehl BGT Defence jako producent pocisków RBS 15 Mk3 posiada niezbędne zaplecze techniczne, technologiczne oraz odpowiednio przygotowany personel, co gwarantuje właściwą realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto, nie istnieje żaden inny podmiot technicznie przygotowany do zrealizowania usługi obsługi pocisków, ani zdolny do dostaw elementów pakietu logistycznego.

Wobec powyższego, przedmiotowe usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, a także związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze dla realizacji przedmiotu zamówienia, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów zamówienia, które zostały określone w dokumentacji, którą dysponuje wskazany Wykonawca. Zamawiający uruchomił wcześniej procedurę w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 oraz w związku z art. 131h ust. 1 ustawy Pzp w dniu 26.11.2015 (2015 S/232-422498 dnia 1.12.2015), która została unieważniona na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Jedyny wniosek został złożony przez Saab, co dodatkowo potwierdza monopol w zakresie przedmiotu zamówienia na rynku.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.