Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nordyckie porozumienie ws. amunicji artyleryjskiej

Strategia i polityka, Przemysł zbrojeniowy, 16 października 2023

4 państwa nordyckie – Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania – podpisały porozumienie w sprawie wspólnego pozyskiwania amunicji artyleryjskiej w celu dalszego wspierania Ukrainy. Jednocześnie Szwecja, Dania i Norwegia złożyły pierwsze zamówienie na amunicję, którego maksymalna wartość to 604 mln SEK (234 mln PLN).

Pierwsza umowa na 155-mm amunicję została przez państwa nordyckie zawarta z norweskim Nammo / Zdjęcie: Nammo

Najnowsze porozumienie wpisuje się w inicjatywę obronną Nordefco zawiązaną przez państwa regionu. Ustanawia ono między podmiotami przemysłowymi bezpośredni dialog, który powinien skutkować określeniem i wdrożeniem środków zwiększających produkcję amunicji, zabezpieczenie długoterminowych dostaw i zwiększenie wsparcia Ukrainy.

Nowy model współpracy koresponduje z założeniami Komisji Europejskiej. Państwa nordyckie wskazały 3 ścieżki oparte na strategii przyjętej przez Radę Unii Europejskiej 20 marca 2023. Pierwsza ścieżka zakłada krótkoterminowe wsparcie Ukrainy poprzez skoordynowane dostawy z posiadanych zapasów. Druga ścieżka przyjmuje perspektywę średnioterminową. Przewiduje wspieranie, budowanie zdolności i zwiększanie zamówień w przemyśle. Ostatnia ścieżka dotyczy perspektywy długoterminowej, zakładającej współpracę i integrację przemysłów państw regionu nordycko-bałtyckiego na bazie umowy o partnerstwie strategicznym.

Pierwsze zamówienie w nowej inicjatywie dotyczy amunicji kal. 155 mm w ramach już obowiązującej umowy ramowej między rządem Norwegii a Nammo. Połowę maksymalnej kwoty zamówienia stanowi opcja ujęta w umowie. Produkcja amunicji powinna ruszyć w ciągu roku (Rekordowe strzelanie Ramjet 155, 2023-10-12, Więcej amunicji artyleryjskiej dla Finlandii, 2023-03-28, Norwegia uzupełnia zapasy amunicji artyleryjskiej, 2023-01-02).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.