Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wysokie straty w Afganistanie

Strategia i polityka, 03 stycznia 2013

Według afgańskiego resortu obrony w 2012 zginęło w walkach z talibami 1059 żołnierzy. Liczba zabitych policjantów i pograniczników była prawdopodobnie większa. To największe straty sił rządowych od początku wojny.

O ile stosunek zabitych do rannych w siłach ISAF wynosi średnio jak 1:10, dla afgańskich sił bezpieczeństwa jest to jedynie 1:3. Powodem jest gorsze wyposażenie i słabsze zabezpieczenie medyczne. Nie można jednak wykluczyć częściowego wpływu na te statystyki innych standardów sprawozdawczości. Faktem jest bowiem, że kilkukrotnie w ciągu 12-letniej wojny afgański resort obrony informował o niższej liczbie rannych niż zabitych / Zdjęcie: US Army

Według danych Kongresu USA, straty afgańskich sił zbrojnych w latach 2007-2009 wynosiły ok. 250-300 zabitych i średnio 800 rannych rocznie. Wyższe były straty policji, najbardziej zagrożonej atakami ze względu na najsłabsze wyposażenie i rozproszenie w terenie. Wynosiły one w wymienionym okresie średnio niemal 700 zabitych i ponad 1100 rannych rocznie.

Sytuacja ta zmieniła się w 2010. Jednostki rządowe osiągnęły wtedy liczebność ok. 240 tys. żołnierzy oraz policjantów i zostały skierowane do aktywnych działań antypartyzanckich na niespotykaną wcześniej skalę. Doprowadziło to do skokowego wzrostu liczby zabitych: 821 żołnierzy i 1292 policjantów. W 2011 wartości te znacznie spadły, do odpowiednio 511 i 569. Był to zarówno wynik zmniejszenia natężenia działań sił rządowych, jak i ograniczenia akcji partyzantów, znacznie osłabionych ciągle aktywną postawą sił ISAF.

W 2012 liczebność kontyngentów zagranicznych została jednak znacznie zmniejszona, z ok. 140 do 100 tys. żołnierzy. Ograniczono także skalę i ryzyko prowadzonych operacji. Przykładem może być PKW Afganistan, który w 2011 stracił 15 zabitych żołnierzy, zaś w ub.r. nie odnotowano ani jednego poległego, przy niewiele niższym stanie polskiego kontyngentu.

Ciężar wykonywania zadań był przenoszony coraz bardziej na formacje afgańskie. Siły zbrojne tego kraju liczą obecnie ok. 200 tys. żołnierzy, zaś jednostki policyjne ok. 150 tys. funkcjonariuszy. Odpowiadają one obecnie za kontrolowanie ok. 75% powierzchni kraju.

W rezultacie liczba zabitych afgańskich żołnierzy w ub.r. wzrosła do 1059. Liczba zabitych funkcjonariuszy podległych resortowi spraw wewnętrznych była prawdopodobnie jeszcze wyższa. Według danych Pentagonu, w ciągu pierwszego półrocza 2012 zginęło 173 żołnierzy i aż 349 policjantów (zima i wiosna to tradycyjnie pory roku charakteryzujące się małą aktywnością podziemia). Jeżeli przyjąć te wartości jako podstawę do szacunków liczby zabitych afgańskich policjantów w ciągu całego roku, okazałoby się, że poległo ich ok. 2100.

Dzięki przejęciu ciężaru działań przez siły rządu w Kabulu, zmniejszyły się natomiast straty ISAF. W 2012 w Afganistanie zginęło 405 zagranicznych żołnierzy, a liczbę rannych – na podstawie strat amerykańskich – można szacować na ok. 3,8-3,9 tys. Były one najniższe od trzech lat. W 2009 ISAF stracił bowiem 521 żołnierzy, w 2010 już 711, a rok później 566 poległych. Odpowiednio większa była także liczba rannych.

Charakterystyczną cechą strat w Afganistanie jest stale zwiększający się odsetek ataków wykonywanych przez żołnierzy i policjantów sił rządowych. W ich wyniku w 2012 zginęło ponad 60 żołnierzy i pracowników cywilnych jednostek ISAF (Kolejni zabici przez afgańskich policjantów, 2012-07-02, USA wstrzymuje trening Afgańczyków, 2012-09-04). Duże były także straty wsród samych Afgańczyków. Tylko do sierpnia poległo w ten sposób 53 żołnierzy i policjantów.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.