Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Francuzi drastycznie redukują wydatki

Strategia i polityka, 26 marca 2013

Obecnie we Francji toczą się międzyresortowe negocjacje na temat zmniejszenia wydatków wojskowych. Wszystko wskazuje na to, że zakres redukcji będzie bardzo głęboki, rzędu 20%.

Francuski pododdział w Mali (na czele transportery VBCI). Drastyczne redukcje wydatków w 2014 prawdopodobnie uniemożliwią prowadzenie aktywnych działań zagranicznych na większą skalę. W istotny sposób wpłyną też na możliwość finansowania zatwierdzonych już i planowanych programów modernizacyjnych / Zdjęcie: MO Francji

Francja w latach 2002-2008 w istotny sposób zwiększała swoje wydatki wojskowe, chcąc aktywnie działać na arenie międzynarodowej. W pierwszym okresie kryzysu wyasygnowano nawet dodatkowe środki dla resortu obrony w celu pobudzenia koniunktory gospodarczej (Antykryzysowy, francuski Mistral, 2009-04-17). W 2010 zdecydowano jednak na ograniczenie wydatków w ciągu kolejnych 3 lat o 3,6 mld Euro. Kwota ta miała być częściowo skompensowana sprzedażą majątku i częstotliwości radiowych.

Wydatki wojskowe tego kraju w 2009 osiągnęły rekordowe od ponad dekady niemal 33 mld Euro. Rok później zmniejszyły się do 32,1 zaś w 2011 do 31,7 mld Euro (Francuski budżet, 2011-10-01). W ub. r. dla resortu obrony zarezerwowano nieco mniejszą kwotę (31,4 mld Euro francuskiego budżetu, 2012-08-03). Biorąc pod uwagę inflację (rzędu 2-3% rocznie), oznacza to realne zmniejszenie wydatków wojskowych o kilka procent. Było to jednak zgodne w wydarzeniami w większości państw zachodniej Europy.

Obecnie planowany poziom wydatków resortu na 2014 przełoży się jednak na drastyczne redukcje zatrudnienia i zakupów wojskowych. Rząd planuje bowiem zmniejszenie udziału budżetu obronnego w stosunku do PKB z obecnych 1,56% do ok. 1,2%. W przypadku resortu finansów, żąda on wartości 1,18%, gdy minister obrony chce 1,25%. Większość obserwatorów uznaje jednak, że osiągnięty kompromis będzie bliższy założeniom tego pierwszego resortu.

Gdyby plany te zostały zrealizowane, oznaczałoby to przekazanie wojsku w przyszłym roku jedynie ok. 25 mld Euro. Suma ta zmusiłaby do zmniejszenia zatrudnienia, a przede wszystkim – renegocjowania już podpisanych umów oraz opóźnienia lub rezygnacji z części planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.