Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ochrona przed łodziami motorowymi

Marynarka wojenna, 05 kwietnia 2013

Brytyjska QinetiQ poinformowała o zawarciu porozumienia z ministerstwem obrony Wielkiej Brytanii w sprawie opracowania i rozwoju systemu ochrony okrętów Royal Navy przed zagrożeniem ze strony małych jednostek nawodnych.Zdaniem Londynu szybkie i zwinne łodzie motorowe (na pierwszym planie) mogą w rękach piratów lub ekstremistów stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa brytyjskich jednostek nawodnych rozlokowanych na wodach przybrzeżnych lub na terenie małych i ruchliwych akwenów morskich / Zdjęcie: Royal Navy

Producent nie podał wartości ani zakładanego terminarza realizacji zakontraktowanych prac. Zleceniodawcą jest podległe resortowi obrony Defence Science and Technology Laboratory (DSTLl), pośredniczące w procesie wdrażania rynkowych rozwiązań technologicznych dla brytyjskiej armii.

Celem opracowania jest zwiększenie ochrony brytyjskich okrętów wojennych przed zagrożeniem ze strony małych, szybkich jednostek nawodnych, takich jak np. łodzie motorowe. W ocenie Londynu, ich wykorzystanie przez piratów lub ekstremistów może w wyraźny sposób zwiększyć ryzyko uszkodzenia zaangażowanych operacyjnie jednostek Royal Navy, w skrajnych przypadkach prowadząc nawet do ich czasowego wyłączenia z czynnej służby.

Zagrożenie tego typu jest szczególnie dostrzegalne w przypadku jednostek operujących na wodach przybrzeżnych lub na zatłoczonych i ruchliwych akwenach morskich, takich jak np. Zatoka Perska (Zimna wojna nad Zatoką, 2013-03-25), czy kluczowa dla międzynarodowego handlu morskiego Cieśnina Malakka. Stanowisko Londynu bazuje w tym przypadku na doświadczeniach zaangażowania bojowego okrętów Royal Navy w ostatnich latach, w tym m.in. w ramach unijnej operacji Atalanta, na obszarze zachodniego Oceanu Indyjskiego (Pierwsza misja HMS Dragon, 2013-03-20).

Opracowywany przez QinetiQ system ma opierać swe działanie na danych uzyskanych z systemów obserwacji i analizy pola walki zainstalowanych na okrętach Royal Navy. Zebrane dzięki nim informacje mają pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie pokładowych systemów bojowych, w tym m.in. obrony bezpośredniej (CIWS).

Duże znaczenie będzie też miało wykorzystanie wewnętrznych systemów łączności floty, pozwalających na lepszą koordynację prowadzonych działań obserwacyjno-bojowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

W opracowywaniu nowego systemu QinetiQ ma się też opierać na wcześniejszych rozwiązaniach, w tym np. morskich bezzałogowcach Sentry. Mogą one być angażowanie m.in. do zbierania informacji dotyczących aktualnych uwarunkowań pola walki lub też dokonywać inspekcji w przypadku podejrzenia uszkodzenia kadłuba okrętu. 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.