Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Wizja lotnictwa według easyJet

Lotnictwo cywilne, 02 marca 2015

Linia easyJet zaprezentowała w Brukseli nową wizję branży lotniczej w Europie.

Zdjęcie: easyJet

Linia lotnicza easyJet (easyJet zmieniają malowanie, 2015-02-04) zaprezentowała w ostatnich dniach lutego w Brukseli inicjatywę Wizja branży lotniczej w Europie, wzywając tym samym Unię Europejską, rządy oraz przedstawicieli regulatorów państw członkowskich do zwiększenia konkurencyjności w tym sektorze. Biorąc pod uwagę fakt, że w Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad nowym pakietem lotniskowym, easyJet uważa, że należy wreszcie zająć się nierozwiązanymi od lat kwestiami, takimi jak reforma systemu opłat lotniskowych oraz Single European Sky (Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna, Drugi etap jednoczenia, Defragmentacja europejskiego nieba).

W ciągu ostatnich 20 lat, dzięki liberalizacji sektora lotniczego, pasażerowie odczuli skutki zwiększenia konkurencyjności w branży, między innymi obserwując coroczne obniżki cen biletów o ok. 1-2%. Zmiany
w poziomie cen nie były jednak odzwierciedleniem obniżek ze strony portów lotniczych, czy też usług związanych z zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Do dnia dzisiejszego nie ma skutecznego systemu kontrolowania wysokości opłat i cen usług na wielu lotniskach będących regionalnymi monopolistami, czego efektem jest zwiększenie kosztów podróży dla konsumentów. W związku z tym, easyJet postuluje o wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji w stosunku do tych portów i zmian w Dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych.

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Frontier Economics dowodzą, że bardziej zdecydowane cięcie opłat w 15 głównych portach lotniczych w Europie zaoszczędziłoby pasażerom 1,48 mld euro (6,15 mld zł) i zwiększyłoby liczbę podróży w jedną stronę o 12,2 mln. To z kolei zwiększyłoby wydatki konsumentów i turystów, przekładając się na wzrost obrotów sklepów i punktów usługowych. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji spowodowałoby wzrost PKB w Europejskim Obszarze Gospodarczym o 37 mld euro (0,23%), co odpowiada 470 tys. etatom.

Wprowadzenie czterech kluczowych zmian zapewniłoby: przejście z finansowania z wielu źródeł na finansowanie z jednego źródła, aby wszystkie przychody – zarówno z działalności lotniskowej jak i pozalotniskowej – byłby brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłat; ograniczenie zwrotu z kapitału w przypadku portów lotniczych o tylko 0,5%; zwiększenie wydajności operacyjnej portów lotniczych o 10%, czyli tyle, o ile wydajność zwiększyły linie lotnicze oraz zniesienie dopłat w przypadku pasażerów w transferze, za których opłaty są niejednokrotnie o połowę niższe niż w przypadku pasażerów podróżujących z portu wylotu do portu docelowego.

Prezes easyJet Carolyn McCall przedstawiła stanowisko linii podczas spotkań z nową Komisarz ds. Transportu Violetą Bulc, posłami do Parlamentu Europejskiego zainteresowanymi problematyką transportu, a także podczas przemowy wygłoszonej w Europejskim Klubie Lotniczym. W swoim przemówieniu prezes McCall wezwała Europę do podejmowania decyzji przede wszystkim z myślą o pasażerach.

 Unia Europejska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiego lotnictwa, a easyJet jest tego najlepszym przykładem. Bez liberalizacji, europejska przestrzeń powietrzna nie istniałyby w jej obecnej formie‎ […]. Europa dyskutuje dziś nad tym, jaką politykę przyjąć – zarówno na poziomie lokalnym, jaki i unijnym – aby wesprzeć konkurencję w branży lotniczej w Europie […]. Aby wynik rozmów był jak najkorzystniejszy dla konsumentów, nowe regulacje powinny opierać się na uczciwej konkurencji i swobodzie wyboru.  Wzywamy zatem unijnych decydentów do wprowadzenia zmian do Dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych oraz ponownego rozważenia sposobu wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej […]. Jeżeli udałoby nam się uporać z tymi dwoma problemami, zwiększylibyśmy wydajność w naszej branży, obniżylibyśmy koszty ponoszone przez konsumentów oraz zwiększylibyśmy PKB o miliardy euro, co jest równoważne setkom tysięcy etatów – powiedziała Carolyn McCall.

Wizja branży lotniczej w Europie easyJet opisuje cały proces podróżowania – od rezerwacji, przez lotnisko, po lot i lądowanie na lotnisku docelowym. Na każdym z tych etapów przewoźnik przedstawił wizję zmian w ramach prawnych, które ułatwią podróżowanie i uczynią je tańszym dla naszych pasażerów. Poza opłatami lotniskowymi w dokumencie poddano analizie pozostałe cztery ważne problemy, których eliminacja przyniosłaby korzyści portom lotniczym i pasażerom.‎

EasyJet proponuje kierować się trzema zasadami podczas wprowadzania zmian dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Pierwsza z nich to pragmatyczne podejście do zakorzenionych obaw ze strony kluczowych interesariuszy, np. ‎‎poprzez podpisanie porozumienia o niestosowaniu redukcji etatów ‎wśród kontrolerów lotów. Gwarantuje się niezależność przestrzeni powietrznej, a państwa członkowskie utrzymają nad nią pełną kontrolę. Oprócz tego dzięki wspólnemu zarządzaniu użytkownicy przestrzeni powietrznej zachowają równe prawa. EasyJet uważą, że przystąpienie do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej powinno być dobrowolne, ale dostęp do dofinansowania z Unii Europejskiej powinien być zapewniany wyłącznie jej członkom.‎

Przewoźnik promuje szczególny nacisk na zwiększanie zysku w sposób odpowiedzialny. Oznacza to np. zatrudnianie pracowników na umowy zawierane na warunkach lokalnych i zgodnie z miejscowym prawem, tam, gdzie faktycznie pracują. Konkurencja w ramach obsługi naziemnej jest niewystarczająca, co oznacza, że pasażerowie wciąż przepłacają i nie otrzymują w zamian usługi na odpowiednim poziomie. Linie lotnicze muszą mieć możliwość handlu slotami tak, aby zagwarantować ich możliwie najlepsze wykorzystanie.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.