Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Spór PLL LOT z Modlinem

Lotnictwo cywilne, Strategia i polityka, 19 stycznia 2018

Jak podaje Polska Agencji Prasowa  PLL LOT złożyły 18 stycznia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące możliwego nadużycia pozycji dominującej przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

PLL LOT zarzucają Modlinowi faworyzowanie linii Ryanair i naruszenie przepisów o konkurencyjności / Zdjęcie: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Działania portu doprowadziły do sytuacji, w której zarządzający lotniskiem użytku publicznego zagwarantował jednemu przewoźnikowi warunki eliminujące konkurencję, co w świetle zasady równego traktowania użytkowników publicznego portu lotniczego, nie powinno nigdy mieć miejsca – napisał LOT w piśmie do UOKiK, do którego dotarła PAP.

Lotnisko w Modlinie zostało uruchomione w 2012. Od lipca 2012 operuje tam irlandzki Ryanair. Właścicielami portu są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43% udziałów), województwo mazowieckie (30,37% udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39% udziałów) i Nowy Dwór Mazowiecki (4,81% udziałów). W skardze wysłanej do UOKiK, LOT wskazuje, że od kilku lat z lotniska korzysta jeden przewoźnik, jakim jest Ryanair. Zdaniem LOT-u, Modlin, który jest państwowym przedsiębiorcą, dotowanym z budżetu państwa, od kilku lat przynosi straty finansowe.

Z danych, jakie otrzymała PAP od PPL wynika, że skumulowana strata z lat ubiegłych lotniska w Modlinie – według stanu na koniec 2016 – wynosiła ponad 122,7 mln zł. Z kolei za trzy kwartały 2017  lotnisko miało ponad 816 mln zł straty. Dotacje państwowe, jakie otrzymał port opiewają na kwotę ponad 95 mln zł. Władze portu twierdzą, że potrzebują 60 mln zł na inwestycję, jednak sprzeciwia się temu jeden z udziałowców, jakim jest PPL.

Według LOT-u, lotnisko w Modlinie, które jest państwowym przedsiębiorstwem, pogłębiając swoją stratę, prowadząc działalność deficytową, robi to w taki sposób, że Ryanair, który korzysta na zasadach monopolistycznych z infrastruktury lotniskowej, generuje coraz większe zyski. Dlatego LOT zwrócił się do UOKiK, aby ten zbadał, czy lotnisko, które przynosi straty, finansuje jednocześnie działalność przewoźnika, który w ten sposób podwyższa sobie zyski. Zdaniem LOT-u, pieniądze publiczne przekazywane na działalność lotniska, finalnie trafiają do Ryanaira.

Ponadto LOT wskazuje, że umowa o wzajemnej współpracy zawarta między portem Modlin, a Ryanairem – a której nikt nie widział – jest tak skonstruowana, że struktura cennika za korzystanie z portu, powoduje, że Ryanair z każdym rokiem zarabia na swojej działalności coraz więcej i jest tam monopolistą. Z doniesień prasowych wynika, że umowa ta została zawarta do 2023. A Ryanair na przewozach pasażerów do i z Modlina zarabia ok. 20 mln euro rocznie.

Ryanair uprawniony jest z racji liczby przewiezionych pasażerów do zniżki od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych na poziomie 6 zł, a istniejące ograniczenia przepustowości uniemożliwiają innym przewoźnikom skorzystanie z podobnych zniżek. Dla porównania skali obowiązujących opłat lotniskowych należy wskazać, że podstawowa wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera wynosi w tym porcie 40 zł – czytamy w skardze LOT-u.

Według narodowego przewoźnika, warunki na jakich obecnie korzysta Ryanair z lotniska w Modlinie uniemożliwiają pozostałym przewoźnikom osiągnięcie pozycji konkurencyjnej wobec irlandzkiego przewoźnika. Ukształtowana współpraca między lotniskiem, a Ryanairem, (...) może również stanowić okoliczność zniechęcającą potencjalnych użytkowników do korzystania z tego portu. Jak podkreślono w skardze, nasuwa się wiele wątpliwości prawnych związanych z ewentualnym naruszeniem przepisów prawa konkurencji przez Mazowiecki Port Lotniczy, czy nawet przewoźnika Ryanair, w tym przede wszystkim zakazu nadużywania pozycji dominującej przez port.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w komentarzu przesłanym PAP napisał, że z dużym niepokojem obserwuję kroki podejmowane przez PPL względem Modlina. Obowiązkiem przedsiębiorstwa Porty Lotnicze jako wspólnika, współudziałowca, jako inicjatora budowy lotniska w Modlinie jest konsekwentne wspieranie rozwoju lotniska. I oczekuję przede wszystkim wyrażenia zgody na jego dalszy rozwój. Nie oczekujemy pieniędzy, wsparcia, pomocy, ale nieprzeszkadzania w rozbudowie. Oczekujemy jednego, że przedstawiciele PPL wyrażą zgodę na emisję obligacji na 60 mln zł. Wszystkie formalności od dawna są przygotowane, brakuje tylko dobrej woli ze strony rządowego PPL. Więc nie oczekujemy, żeby nam pomagali w rozwoju tego portu, ale żeby nam nie przeszkadzali – napisał marszałek Struzik. Jak dodał, innym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów PPL na wolnym rynku.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin obsłużono ogółem 2 932 639 pasażerów. W tym okresie wykonano 17 940 operacji lotniczych. Oznacza to odpowiednio 0,2% wzrostu pod względem liczby obsłużonych pasażerów w stosunku do analogicznego okresu 2016.

Ryanair potwierdził 19 stycznia, że w ciągu najbliższych 5 lat podwoi liczbę pasażerów przewożonych na swoich lotach do Warszawy z 3 do 6 milionów rocznie.  Aby obsłużyć taki poziom ruchu, w porcie lotniczym Warszawa Modlin niezbędna jest rozbudowa infrastruktury, którą od prawie dwóch lat bezprawnie blokuje konkurujące z Modlinem Lotnisko Chopina.  W grudniu 2017 Ryanair złożył oficjalną skargę w Departamencie Konkurencji Komisji Europejskiej na naruszenie konkurencji przez Polskie Porty Lotnicze – udziałowca i konkurenta lotniska Warszawa Modlin – poprzez uniemożliwianie rozbudowy infrastruktury w Modlinie.

Juliusz Komorek, członek zarządu Ryanaira powiedział: Przez najbliższe 5 lat Ryanair podwoi liczbę pasażerów w Warszawie.  Co najmniej 25 nowych połączeń i dodatkowe loty na istniejących trasach będziemy oferować z Modlina, jeśli PPL przestanie blokować rozwój tego portu, lub z Lotniska Chopina w bezpośredniej konkurencji z LOT-em. Jeśli LOT chce rozpocząć operacje z Modlina i płacić takie same stawki, jakie Ryanair płaci na podstawie oficjalnego cennika lotniska, LOT powinien przenieść część swojego ruchu do Modlina, a Ryanair jest gotów bezzwłocznie przenieść połowę swojego ruchu na Lotnisko Chopina, co pozwoli PLL LOT i Ryanair obsługiwać po 1,5 miliona pasażerów rocznie w Modlinie i płacić dokładnie takie same opłaty lotniskowe (Włoskie trasy Ryanaira , 2017-11-21, Rozbudowa Lotniska Chopina, 2018-01-17).

Na podstawie informacji Polskiej Agencji Prasowej 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.