Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Umowy IU i PIT-RADWAR

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 12 marca 2020

Dzisiaj, 12 marca, zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a spółką PIT-RADWAR na dostawę interrogatorów IKZ-50P i trenażera RZRA Liwiec.

/ Zdjęcie: PIT-RADWAR 

W ramach pierwszego zamówienia producent dostarczy wojsku do 124 interrogatorów (w tym 64 jako zamówienie podstawowe i 60 w ramach prawa opcji). Zakupione interrogatory przeznaczone są do zamontowania w samobieżnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych Poprad i przeciwlotniczych systemach rakietowo-artyleryjskich Pilica (Zamówienie na Pilicę, 2016-11-24, Umowa na Poprady dla WP, 2015-12-17). Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 107 mln zł, a w przypadku uruchomienia prawa opcji wzrośnie o kolejne 107 mln zł brutto.

Interrogator (układ identyfikacji swój-obcy) IKZ-50P Mark XIIA jest przeznaczony do współpracy ze stacjami radiolokacyjnymi krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu lub do pracy autonomicznej jako ostatni element prowadzenia identyfikacji przed użyciem uzbrojenia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po podłączeniu odpowiedniego szyfratora).

Wykorzystanie nowoczesnych układów cyfrowych i algorytmów przetwarzania sygnałów oraz (opcjonalnie) monoimpulsowej metody wyznaczania azymutu i tłumienia listków bocznych (ISLS/RSLS) umożliwia precyzyjną i niezawodną identyfikację obiektów. Rozbudowana autodiagnostyka i modułowa konstrukcja zapewniają szybką lokalizację usterek i krótki czas napraw, a możliwość aktualizacji oprogramowania pozwala na rozszerzanie funkcjonalności urządzenia w przyszłości. Kompaktowa obudowa, niewielki pobór mocy i możliwość pracy z antenami stałymi lub obrotowymi umożliwiają współpracę IKZ-50P z różnorodnymi zestawami obrony powietrznej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

Druga umowa dotyczy dostawy 1 szt. trenażera do nauki operatorów radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artyleryjskiego (RZRA) Liwiec. Realizacja umowy przewidziana jest w latach 2020-2021. Wartość dostawy wynosi blisko 6 mln zł brutto.

Trenażer, który zostanie zainstalowany w CSAiU w Toruniu, przeznaczony jest do szkolenia nowych załóg RZRA Liwiec używanych przez Wojska Rakietowe i Artylerii oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania bojowego i obsługi radaru przez obecne etatowe załogi stacji radiolokacyjnej RZRA Liwiec. Trenażer,

Trenażer RZRA Liwiec zapewni przyszłym dowódcom załóg i operatorom stacji radiolokacyjnej RZRA Liwiec możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności w zakresie: pracy operacyjnej na stanowisku obserwacyjnym poprzez odpowiednie symulowanie RZRA Liwiec w postaci radaru wirtualnego, odwzorowanie rzeczywistego środowiska pracy i otoczenia radaru; budowy, diagnostyki, obsług technicznych oraz napraw radaru i uzyskania odpowiedniego poziomu koordynacji działań z osobami funkcyjnymi nadrzędnego systemu kierowania ZZKO Topaz, w zakresie przekazywania danych z rozpoznania.

Szkolenia z wykorzystaniem trenażera prowadzone będą pod nadzorem przeszkolonego instruktora. Urządzenie umożliwi również sprawdzenie poziomu wiedzy nabytej w trakcie szkoleń instruktażowych i operacyjnych (MON kupiło Liwce, 2013-01-30).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.