Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Modernizacja C295M

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, 27 lipca 2020

Dzisiaj, 27 lipca, Inspektorat Uzbrojenia MON zamieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia dia­logu tech­nicz­nego w spra­wie moder­ni­za­cji i uni­fi­ka­cji samo­lo­tów trans­por­to­wych C295M eksplo­ato­wa­nych przez Siły Powietrzne RP. Obecnie na stanie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie znajduje się 16 C295M. 

Najprawdopodobniej pracami modernizacyjnymi C295M zajmą się zakłady PZL Warszawa-Okęcie, należące do Airbusa, w których zlokalizowane jest centrum obsługi technicznej samolotów tego typu / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

Dialog przeprowadzony będzie z koncernem Airbus Defence & Space, który jest producentem i jedynym właścicielem praw autorskich i nie udzielił innym pod­mio­tom praw do pro­duk­cji, dys­try­bu­cji, moder­ni­za­cji i dokumentacji technicznej C295M (Obsługa Orlików i C295, 2019-01-24).

Dialog techniczny ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2021. W jego ramach IU zamierza uzyskać doradztwo, które będzie mogło znaleźć zastosowanie w przygotowaniu specyfikacji technicznej projektu modernizacji/unifikacji samo­lo­tów C295M. Przedsięwzięcie ma obejmować ocenę możliwości spełnienia przez zmodernizowane samoloty wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia i infrastruktury powiązanej z modernizowanymi samolotami, oszacowanie kosztów modernizacji, eksploatacji i wycofania C295M oraz oszacowanie potrzeb czasowych modernizacji i powiązanej infrastruktury.  

Po złożeniu przez Airbus Defence & Space odpowiednich dokumentów, IU przekaże producentowi szczegółowy tekst zapytania o informację. Dialog będzie prowadzony w języku polskim.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.