Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ujawnienie szwajcarskiej umowy

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 03 października 2012

Szwajcarski resort obrony ujawnił ramową umowę o zakupie 22 myśliwców Saab JAS-39E Gripen. Tajne pozostały jedynie wyjątki, dotyczące m.in. części cen czy zakontraktowanych liczb godzin lotów dzierżawionych JAS-39C/D.

Jeżeli strony sfinalizują negocjacje w sprawie ostatecznej umowy, już w 2016 w Szwajcarii będą latały pierwsze, przedstawione na zdjęciu w czasie operacji libijskiej, używane Gripeny modelu C/D. Nowe myśliwce trafią do odbiorcy po 2 latach / Zdjęcie: MO Szwecji

Ramową umowę o zakupie 22 JAS-39E podpisano 24 sierpnia br. (). Reguluje ona szczegóły dotyczące kluczowych kwestii finansowych i części terminów dostaw, jak również warunków wypożyczenia – na okres przejściowy – 11 używanych Gripenów modelu C/D.

Dwa dni temu strony ujawniły ten dokument, co należy uznać za wyjątkowy krok, zapewniający maksymalną przejrzystość procedury zakupu szwedzkich myśliwców. Z tekstu usunięto jedynie kilkanaście fragmentów, dotyczących przede wszystkim części cen lub liczby zakontraktowanych godzin lotów dla używanych JAS-39C/D. Ta decyzja wiąże się nie tylko z tajemnicą handlową, ale z koniecznością przeciwstawienia się naciskom Francji, która poprzez szwajcarski parlament ciągle stara się sprzedać swoje Dassault Rafale (Francuska kontrpropozycja, 2012-10-01).

Ujawnienie dokumentu nie zmienia przedstawionych wcześniej danych. Dopełnia je jednak istotnymi szczegółami. Wiadomo np., że koszt dzierżawy 11 starszych Gripenów, wynoszący 44 mln CHF rocznie, będzie pokrywany spoza budżetu zakupu samolotów modelu E. Strony zgodziły się także na możliwość znacznego przedłużenia dzierżawy 3 dwuosobowych maszyn wersji D, poza 2021, dla zapewnienia szkolenia pilotów.

Leasingowane Gripeny zostaną uzbrojone w minimalny zapas pocisków i będą przeznaczone wyłącznie do zadań myśliwskich. Warunki dostaw używanych Gripenów mają zostać tak skonstruowane, by maksymalna ilość uzbrojenia i wyposażenia mogła zostać wykorzystana w nowych samolotach, bez konieczności odsyłania go do Szwecji. Zakłada się przekazanie pierwszych 6 maszyn w drugiej połowie 2016 i pozostałych 5 zimą oraz wiosną 2017.

Istotnym punktem umowy jest zapis o stworzeniu jednolitego systemu logistycznego dla szwedzkich i szwajcarskich Gripenów E/F. Zaznaczono przy tym, że bieżący serwis i remonty (bez remontów głównych) będą wykonywane w Szwajcarii. Podobną zasadę przyjęto także dla maszyn używanych, z zaznaczeniem jednak, że zakres wykonywanych na miejscu prac będzie zależny od opłacalności konkretnych przedsięwzięć. Szkolenie pierwszej grupy pilotów i personelu technicznego będzie realizowane przez Saaba i opłacane przez stronę szwajcarską.

Odnośnie terminów dostaw ujawniono, że o ile pierwsze JAS-39E/F trafią do szwedzkich wojsk lotniczych (wiosną 2018), to do końca 2020 odbiorą one jedynie 8 egz., gdy Szwajcarzy otrzymają 11 samolotów. W kolejnym roku powinni oni dostać ostatnią partię Gripenów E. Dopiero potem można liczyć na przyspieszenie dostaw myśliwców dla szwedzkiego lotnictwa.

Umowa ramowa sygnalizuje zawarcie porozumienia o współpracy przemysłowej. Kwestii tej zostanie jednak poświęcone osobny dokument. Szczegółowym regulacjom, między rządami Szwecji i Szwajcarii, podlegać będą też wielkości rocznych rat spłat. Ustalono jedynie, że 300 mln CHF zostanie przekazane w 2013 szwedzkiej agencji wspierania eksportu przez szwajcarską agencję zamówień wojskowych.

Wreszcie, nie później niż do 30 listopada br. zostanie określona szczegółowa specyfikacja techniczna Gripenów E, co powinno być wstępem do podpisania ostatecznej umowy w sprawie ich zakupu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.