Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Porozumienie BAE Systems i WZL-1

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 15 maja 2013

BAE Systems i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 podpisały porozumienie, w wyniku którego Oddziałowi WZL-1 w Dęblinie zostaną przekazane kompetencje do prowadzenia obsług i napraw samolotów szkolenia zaawansowanego Hawk AJT.

BAE Systems proponuje, aby w przypadku wyboru przez Siły Powietrzne Hawka AJT jako samolotu szkolenia zaawansowanego, wszelkie prace obsługowe i naprawy, a w przyszłości także modyfikacje, były wykonywane przez Oddział WZL-1 w Dęblinie / Zdjęcie: BAE Systems

Podpisanie porozumienia ma związek ze złożeniem przez BAE Systems wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym (Czterech oferentów w przetargu na AJT, 2013-04-02). Oczywiście umowa wejdzie w życie, jeśli Polska zakupi Hawka AJT w ramach trwającego przetargu na zintegrowany system szkolenia zaawansowanego dla Sił Powietrznych.

Polska jest dla nas strategicznym rynkiem i jesteśmy gotowi przekazać kompetencje umożliwiające wykonywanie w kraju działań z zakresu obsługi i remontów samolotów Hawk AJT przez cały okres ich eksploatacji. WZL-1 jest dla nas idealnym partnerem dzięki znacznemu doświadczeniu, które posiada w obsłudze samolotów treningowych znajdujących się obecnie na wyposażeniu Sił Powietrznych – powiedział Phil Hodge, dyrektor BAE Systems ds. rozwoju biznesu w obszarze rozwiązań szkoleniowych.

W ramach porozumienia Oddział WZL-1 w Dęblinie będzie odpowiedzialny za zarządzanie flotą samolotów Hawk AJT, w tym za planowe i nieplanowe czynności obsługowe: obsługę bieżącą (O-level), obsługi okresowe i naprawy (I-level) oraz remonty (D-level). Poprzedzi to wdrożenie w Dęblinie zintegrowanego systemu zarządzania logistyką oraz przeszkolenie polskiego personelu.

W przyszłości WZL-1 będą także odpowiedzialne za programy modyfikacji floty polskich Hawków AJT.

Cieszę się, że BAE Systems wybrało WZL-1 jako potencjalnego polskiego partnera w zakresie obsługi i napraw samolotów Hawk AJT. Jest to dla nas szansa na uzyskiwanie przez okres 25-30 lat konkretnych przychodów oraz zapewnienie miejsc pracy technikom lotniczym – powiedział Waldemar Kozicki, Członek Zarządu WZL-1 S.A. oraz Dyrektor Oddziału w Dęblinie.

Kilka tygodni temu WZL-1 podpisały analogiczne porozumienie z Eurocopterem i Turbomecą, dotyczące śmigłowców EC725 (Umowa WZL-1 z Eurocopterem i Turbomecą, 2013-04-04).

Oddział WZL-1 w Dęblinie istnieje od 1 stycznia 2011, gdy WZL-1 przejęły majątek zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego WZL-3 Dęblin. Dębliński oddział, zatrudniający ok. 300 pracowników, odpowiada obecnie za prace remontowe i obsługowe samolotów TS-11 Iskra i silników SO-3 dla potrzeb Sił Powietrznych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.