Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Odwołanie w sprawie holowników

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 29 listopada 2016

16 listopada Inspektorat Uzbrojenia MON wybrał – jako najkorzystniejszą – ofertę Remontowej Shipbuilding na dostawy 6 holowników dla MW. Decyzji sprzeciwiła się jednak Stocznia Remontowa Nauta.

Jeden z dotychczas wykorzystywanych przez wojsko holowników, przyjęty do służby w 1993, H-10 o wyporności 145 t / Zdjęcie: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Proces zakupu holowników – zdolnych także do realizowania w określonym zakresie misji ratowniczych, zaopatrzeniowych i ewakuacji technicznej – rozpoczął się formalnie w 2013, po zainicjowaniu dialogu technicznego. Ogłoszenie postępowania nastąpiło rok później. Do walki o zlecenie na dostawy 6 jednostek o maksymalnej wyporności do 350 t przystąpiły Remontowa Shipbuilding (Próby Kormorana , 2016-08-10), Stocznia Remontowa Nauta (DCNS z Nautą, 2014-07-09) oraz polski oddział holenderskiego koncernu Damen. Proces realizowano w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Ostatecznie 16 listopada br. IU MON zdecydował, że jedyną ofertę, który spełniała wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiła Remontowa Shipbuilding. Otworzyło to drogę do podpisania umowy.

Nie nastąpi to jednak przed końcem br., ze względu na złożenie odwołania przez stocznię Nauta w Krajowej Izbie Odwoławczej. Według nieoficjalnych informacji powodem jest brak zgody na zdefiniowanie przez Inspektorat przedmiotu zamówienia jako holowników, a nie jednostek o bardziej uniwersalnym charakterze. To rodzi konsekwencje w postaci innej stawki podatku VAT, co – zdaniem przedstawicieli Nauty – jest wystarczającym powodem do anulowania wyników postępowania. Cała procedura przed KIO, ze względu na konieczność uzyskania opinii właściwego urzędu skarbowego, może znacznie się przedłużyć w porównaniu do innych postępowań rozpatrywanych przez Izbę.

W przypadku pozytywnej dla Nauty decyzji KIO, postępowanie rozpocznie się ponownie, jednak w istocie nie zmieni to merytorycznej oceny ofert konkurentów. Według przedstawicieli MW można się więc spodziewać, że bez ingerencji natury politycznej, Remontowa Shipbuilding prawdopodobnie otrzyma zlecenie. W przypadku podpisania umowy, wykonawca będzie miał 5 lat na zrealizowanie kontraktu. Będzie też musiał zapewnić usługi posprzedażne, gwarancyjne i szkolenia. Wartość kontraktu nie jest na razie znana, jednak na rynku cywilnym holowniki tej klasy kosztują 20-30 mln zł za jednostkę.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.