Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Próby Kormorana

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 10 sierpnia 2016

Próby morskie niszczyciela min Kormoran w niedługim czasie wejdą w decydującą fazę. Ich celem będzie przetestowanie sprzętu i uzbrojenia w różnych warunkach hydrolokacyjnych i dla różnych scenariuszy operacyjnych.

Niszczyciel min Kormoran zostanie wyposażony m. in. w okrętowy system zarządzania walką SCOT / Rysunek:  CTM

W lipcu na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczęły się próby morskie niszczyciela min Kormoran. W ich trakcie sprawdzane będą urządzenia, instalacje i systemy ogólnookrętowe, wyposażenie specjalistyczne oraz system dowodzenia i kierowania środkami walki, którego integratorem jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Kormoran przekracza możliwości, 2016-07-18).

Kluczowe z punktu widzenia realizowanych przez okręt zadań bojowych systemy: system dowodzenia, oraz minimalizacji i monitorowania sygnatur okrętowych (w tym ochrony przeciwudarowej), a także stacja hydrolokacyjna i ładunki do niszczenia min są rozwiązaniami opracowanymi przez polskich inżynierów, a odpowiedzialny za ich dostawę jest gdyński CTM. Celem rozpoczynających się prób będzie przetestowanie sprzętu i uzbrojenia w różnych warunkach hydrolokacyjnych i dla różnych scenariuszy operacyjnych.

Głównymi zadaniami Kormorana mają być: poszukiwanie i zwalczanie min morskich, przeprowadzanie jednostek morskich przez akweny zagrożenia minowego, rozpoznanie torów wodnych, zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi i stawianie min. Okręt ma działać na Bałtyku, Morzu Północnym i innych akwenach podczas misji sojuszniczych. Zapewnienie optymalnej i efektywnej realizacji głównych zadań z wykorzystaniem w/w podsystemów i środków walki, jak również podsystemów łączności, nawigacji i środków obserwacji technicznej i obrony biernej zapewni polski System Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki.

Umowa na budowę nowoczesnego niszczyciela min została podpisana we wrześniu 2013 pomiędzy konsorcjum, w którego skład wchodzi Stocznia Remontowa Shipbuilding, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i Stocznia Marynarki Wojennej, a Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Kontrakt obejmuje dostawę okrętu w 4. kw. 2016 i dwóch jednostek seryjnych w późniejszym okresie.

Nowo budowany niszczyciel min, wyposażony w dedykowane systemy i urządzenia opracowane w CTM, będące podsumowaniem zdobywanego przez Ośrodek od ponad 30 lat doświadczenia, stanie się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa morskiego państwa. Warto zaznaczyć, że już dzisiaj CTM dysponuje wiedzą, kompetencjami i zapleczem technicznym, które powinny zostać wykorzystane przy realizacji jeszcze bardziej skomplikowanych jednostek ujętych w programie operacyjnym Zwalczanie zagrożeń na morzu. Mam na myśli przede wszystkim okręty obrony wybrzeża Miecznik i okręty patrolowe z funkcją zwalczania min Czapla – stwierdził prezes zarządu‐dyrektor naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian.

Marynarka Wojenna to jeden z priorytetowych obszarów rozwoju naszych sił zbrojnych. Dlatego Polska Grupa Zbrojeniowa chce być aktywnym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej także w zakresie programu modernizacyjnego Zwalczanie zagrożeń na morzu. Wierzymy, że ten sukces zaowocuje kolejnymi kontraktami morskimi spółek z Grupy PGZ. Jest to także przykład dobrej współpracy przemysłu państwowego z polskim przemysłem prywatnym – powiedział prezes zarządu PGZ Arkadiusz Siwko (Konsorcjum PGZ i SMW zawiązane, 2015-08-17).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.