Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Dostawa naboi PLUTON-1

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 05 stycznia 2017

Inspektorat Uzbrojenia MON zamówił 6500 szt. 60-mm naboi moździerzowych PLUTON-1 z pociskiem odłamkowym. Dostawy zrealizują ZM Dezamet, w l. 2017-2020.

Do 2020 ZM Dezamet dostarczą SZ RP 6500 szt. 60-mm naboi moździerzowych PLUTON-1 z pociskiem odłamkowym / Zdjęcie: ZM Dezamet

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o udzieleniu zamówienia na dostawę 6500 szt. 60-mm naboi moździerzowych PLUTON-1 z pociskiem odłamkowym. Procedura została zrealizowana bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ponieważ wspomniane pociski są wyrobami, do których stosuje się art. 131a ust. 1 pkt 1 Pzp.

Naboje PLUTON-1 spełniają definicję sprzętu wojskowego określoną w art. 2 pkt 8a Pzp, tj. są wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do celów wojskowych i przeznaczonym do użycia jako amunicja (do 60-mm moździerza LM-60D), a także ujęte są we Wspólnym Wykazie Uzbrojenia Unii Europejskiej, przyjętym przez Radę w dniu 14 marca 2016 r. – 2016/C 122/01 (Dz. U. UE C z dnia 6 kwietnia 2016 r.) pod poz. ML3 a. – amunicja dla broni określonej w pozycjach …,ML2a… – w tym moździerze.

Wyrób został pozyskany dla Sił Zbrojnych RP w drodze pracy rozwojowej, a Wykonawca (Zakłady Metalowe Dezamet w Nowej Dębie) przeprowadził wdrożenie wyrobu. Dostawy muszą być realizowane przez dotychczasowego Wykonawcę z przyczyn technicznych. Użytkowane w SZ RP 60-mm moździerze LM-60D mają specyficzną, niespotykaną na świecie tolerancję średnicy wykonania lufy (60 mm+0,08 mm). Tym samym pozyskanie innych niż wprowadzone na wyposażenie SZ RP nabojów spowoduje, że wyroby będą całkowicie niekompatybilne z użytkowanymi w SZ RP 60-mm moździerzami LM-60D.

W związku z faktem, że zachodzi konieczność wznowienia dostaw, a ostatnia umowa na dostawę przedmiotowych wyrobów była zawarta w 2015, w ocenie Zamawiającego powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, czyli ZM Dezamet w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4 w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 Pzp. Dostawy 60-mm naboi moździerzowych PLUTON-1 z pociskiem odłamkowym zostaną zrealizowane w l. 2017-2020 (Następne Śnieżniki dostarczone, 2016-12-05, 60-mm granaty Pluton-1 dla WP, 2015-09-26).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.