Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kamień węgielny pod nową wieżę w Pyrzowicach

Lotnictwo cywilne, 24 czerwca 2017

Wczoraj w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach podpisano i wmurowano akt erekcyjny nowej wieży kontroli lotniska.

Akt erekcyjny podpisali prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Artur Tomasik i prezes Budimex S.A. Dariusz Blochem / Zdjęcie: Marcin Sigmund

W uroczystości wzięli udział m.in.: minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, prezes Budimex S.A. Dariusz Blocher, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Artur Tomasik, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, posłanka Ewa Malik i poseł Jerzy Polaczek.

Budowa nowej wieży kontroli lotniska, która zastąpi obecną, 23-m zlokalizowaną w pobliżu terminali pasażerskich, rozpoczęła się w pierwszej połowie marca 2017 (Nowa wieża w Pyrzowicach, 2016-10-18). Wykonawcą inwestycji jest Budimex, który m.in. wykonał też w Pyrzowicach nową drogę startową oddaną do użytku w maju 2015 (Nowa droga startowa w Katowicach, 2015-05-29).

Koszt budowy obiektu – bez wyposażenia specjalistycznego – wynosi prawie 25 mln zł brutto. Nowa wieża, o wysokości 46 m, z poziomem operacyjnym na wysokości 41 m, będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce. Kubatura budowli ma wynosić 7350 m3, a jej powierzchnia –1832 m2. Wewnątrz obiektu zostaną rozmieszczone pomieszczenia ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, techniczne i biurowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży ma też powstać układ dróg wewnętrznych wraz z parkingami.
Nowa wieża składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest niski, dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji słupowo-ścianowej. Drugi to wysoki na ponad 45 m trzon żelbetowy o przekroju prostokąta z wydzielonymi wewnątrz ciągami dla windy i instalacyjnymi. Elewacja wieży ma zostać wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej, a dach ze stali.

Zakończenie budowy planowane jest na 1. kw. 2018. Później konieczne będzie zamontowanie specjalistycznego wyposażenia zadaniowego i certyfikacja obiektu. PAŻP planuje, że operacyjne oddanie do użytku nowej wieży nastąpi pod koniec 2018.

Konieczność budowy nowej wieży została spowodowana zmianą układu pola manewrowego portu i płyt postojowych oraz przesunięciem tej infrastruktury na wschód, wynikającą ze zrealizowania w ostatnich latach licznych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak m.in. budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m, nowych dróg kołowania, rozbudowa płyty postojowej nr 1, budowa płyty dla samolotów cargo i do odladzania statków powietrznych.

Budowę nowej wieży kontroli lotniska rozpoczęliśmy w związku z rozwojem katowickiego portu, wybudowaniem nowej drogi startowej. Inwestycja ta pozwoli nam zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego, także poprzez zagwarantowanie dobrych warunków pracy kontrolerów ruchu lotniczego, techników i wszystkich innych pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także zapewnienie miejsca na coraz bardziej zaawansowane systemy i urządzenia infrastruktury lotniczej – powiedział w swoim wystąpieniu prezes PAŻP Janusz Niedziela.

Nowa wieża powstaje w południowo-wschodniej części portu, co wynika z potrzeb operacyjnych związanych z przeprowadzoną w ostatnich latach rozbudową pyrzowickiego lotniska / Zdjęcie: materiały prasowe MPL Katowice w Pyrzowicach

Nowa wieża nie jest jednak jedyną inwestycją realizowaną przez PAŻP w MPL Katowice w Pyrzowicach. Trwają przygotowania do uzbrojenia zachodniego (pomocniczego) podejścia do nowej drogi startowej pyrzowickiego lotniska w ILS kategorii I. Dzięki temu Pyrzowice mają się stać pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce z ILS na obydwu kierunkach podejścia do drogi startowej.

Decyzja o realizacji tej inwestycji wynika z faktu, że w ostatnich latach wzrosła częstotliwości występowania wiatrów z kierunku wschodniego. W 2015 zachodnie, pomocnicze podejście do drogi startowej, było używane przez 18% czasu. W ubiegłym roku było to już 22%. W związku z tym PAŻP, na wniosek GTL podjęła decyzję o wyposażeniu zachodniego podejścia do drogi startowej pyrzowickiego lotniska w ILS kategorii I. Inwestycja ta poprawi dostępność operacyjną portu przy wiatrach wiejących ze wschodu oraz przy ograniczonej widzialności i niskim pułapie chmur. Obecne procedury umożliwiają lądowanie w Pyrzowicach od zachodu, czyli z wykorzystaniem podejścia pomocniczego, gdy widzialność wzdłuż drogi startowej jest nie mniejsza niż 800 m, a pułap chmur nie niższy niż 80 m. ILS kategorii I dla zachodniego pasa drogi startowej ma umożliwić bezpieczne lądowania przy widzialności nie mniejszej niż 550 m i pułapie chmur nie niższym niż 60 m.

W ramach realizacji tej inwestycji PAŻP ma przenieść ILS, który używany był na starej drodze startowej pyrzowickiego lotniska, na zachodnie pomocnicze podejście do nowej drogi startowej, przygotować go do użytku oraz sporządzić i udostępnić odpowiednie, nowe procedury lądowań. Kolejnymi inwestycjami tej instytucji w Pyrzowicach mają być nowy radar wtórny i nowy ośrodek radiokomunikacyjny. Urządzenia te mają zostać wybudowane do 2020 i zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Cieszymy się, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dostrzega dynamiczny rozwój infrastruktury oraz ruchu lotniczego na pyrzowickim lotnisku, o czym świadczą konkretne, ważne inwestycje realizowane tutaj przez tę instytucję. Przypomnę, że w tym roku obsłużymy rekordowe około 3,7 mln pasażerów, dodatkowo notując duży wzrost operacji startów i lądowań. Ponadto w ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy największy w historii program inwestycyjny, który zmienił oblicze lotniska. Nowa wieża podniesie poziom bezpieczeństwa, stanie się także swoistą wizytówką naszego portu. Z kolei wyposażenie podejścia pomocniczego do drogi startowej w ILS kategorii I sprawi, że Pyrzowice znajdą się w ścisłej czołówce europejskich, regionalnych portów lotniczych pod względem możliwości bezpiecznego lądowania przy złych warunkach atmosferycznych, niezależnie od kierunku wiatru – powiedział Artur Tomasik, prezes zarządu GTL, zarządzającego MPL Katowice w Pyrzowicach.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.