Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

PKW Łotwa na ćwiczeniach Claymore Soaring

Strategia i polityka, Wojska lądowe, 25 kwietnia 2018

W kwietniu żołnierze z kompanii czołgów Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Republice Łotewskiej wzięli udział w zajęciach taktycznych, pk. Claymore Soaring.

W kwietniu zakończyły się rotacyjne zajęcia żołnierzy eFP BG (enhanced Forward Presence Battle Group) przy udziale pododdziałów 3. Brygady Gwardii Narodowej z Łotwy, które zorganizowano nieopodal miasta Dyneburg / Zdjęcia: archiwum eFP BG Latvia

Zajęcia odbywały się w bazie Meza Mackavici. Ćwiczący żołnierze zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna broniła rejonu bazy oraz posterunków ochronnych, a druga inwigilowała wojskowych znajdujących się w bazie, rozpoznając m.in. rozmieszczenie elementów infrastruktury. Następnie, po wnikliwej analizie systemu ochrony, wykonywała skoordynowane ataki w celu wyeliminowania nieprzyjaciela z zamiarem przejęcia rejonu bazy.

Żołnierze II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa wraz wojskowymi kanadyjskimi i łotewskimi byli wyznaczeni do obrony bazy (Szkolenie kompanii czołgów w Adazi, 2018-01-31). Dowodzenie tym międzynarodowym pododdziałem powierzono polskim oficerom z kompanii czołgów. Pododdziałami dokonującymi ataków na ochranianą bazę byli kolejno: żołnierze z Hiszpanii, Kanady i Włoch.

Zajęcia w gęstych lasach pod Dyneburgiem miały służyć urozmaiceniu szkoleń odbywających się w bazie i na poligonie Adazi. Były one także okazją do poznania procedur działania żołnierzy z innych państw w zakresie ochrony i obrony obiektów.

Na podstawie informacji ppor. Małgorzaty Zakrzewskiej, eFP BG Latvia
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.