Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Autor: Ireneusz Chloupek

Zespół Interwencji Specjalnych z Granicznej Placówki Kontrolnej SG Warszawa-Okęcie jest specjalistycznym pododdziałem Nadwiślańskiego Oddziału SG, przygotowanym do natychmiastowego reagowania na różne zagrożenia na terenie centralnego portu lotniczego / Zdjęcie: Andrzej Krugler

Dostosowując struktury do nowych zadań i zagrożeń, Straż Graniczna już w latach 1990. powołała w każdym ze swych dziesięciu przygranicznych oddziałów (OSG) wszechstronnie szkolony pluton specjalny. Wyjątek stanowił centralnie usytuowany Nadwiślański OSG, któremu z braku takiego plutonu wsparcie taktyczne mógł zapewniać Wydział Zabezpieczenia Działań Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG Feniks (przeniesiony ostatecznie pod koniec 2006 z KG SG w szeregi tego oddziału). Od kilku lat Nadwiślański OSG dysponuje natomiast innym pododdziałem specjalnym, który - jako jedyny tego typu w kraju - przygotowany jest do różnorodnych interwencji na terenie portów lotniczych.

Trening ZIS obejmuje, podobnie jak w przypadku plutonów specjalnych SG, m.in. taktykę walki CQB z użyciem ostrej amunicji /Zdjęcie: Andrzej Krugler

Zespół Interwencji Specjalnych Granicznej Placówki Kontrolnej SG Warszawa-Okęcie został sformowany po bezprecedensowych zamachach terrorystycznych z 11 września 2001. Wówczas, do ataków na jedne z najważniejszych obiektów w tym kraju: World Trade Center i Pentagon, użyto uprowadzonych samolotów pasażerskich. Wzrost zagrożenia międzynarodowym terroryzmem na świecie zmuszał do zaostrzenia środków bezpieczeństwa. Dotyczyło to szczególnie państw, które włączyły się do koalicji antyterrorystycznej u boku USA, czyli m.in. Polski, a wśród wymagających szczególnej ochrony przed zamachami znalazły się m.in. cywilne linie i porty lotnicze.

Straż Graniczna, jako główna formacja odpowiedzialna za kontrolę ruchu granicznego (nie tylko drogą lądową i morską, ale także na lotniskach obsługujących połączenia międzynarodowe), od początku swojego istnienia posiadała Graniczną Placówkę Kontrolną w porcie Warszawa-Okęcie, zaś nowelizacja ustawy o SG z 2001 nakładała na nią obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.(ciąg dalszy w numerze)


Broń i Amunicja - 02/2007
Drukuj Góra