Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.


Już po raz piętnasty w Góraszce został zorganizowany przez Fundację Polskie Orły Międzynarodowy Piknik Lotniczy. Imprezę kojarzą niemal wszyscy, nie tylko miłośnicy lotnictwa. Oprócz widowiskowych pokazów lotniczych zapewnia bowiem możliwość rekreacji i rozrywki weekendowej na świeżym powietrzu. I trzeba to podkreślić, jest jedną z najlepiej zorganizowanych imprez masowych w Polsce.

SB Lim-2B, odrestaurowany przez Fundację Polskie Orły, był jednym z  najważniejszych uczestników pokazu / Zdjęcie: Mariusz Adamski

Fundacja przygotowywała ją we współpracy z Urzędem Gminy Wiązowna i firmą General Aviation. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, na jak długo przed imprezą sprawy lotnicze były planowane. Organizatorzy pokazów rozpoczęli wstępne uzgodnienia z potencjalnymi uczestnikami, firmami zapewniającymi atrakcje lotnicze i inną obsługę ok. 9 miesięcy wcześniej.

W celu uzyskania zezwolenia na pokazy lotnicze Fundacja zwróciła się, jak co roku, do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pokazy były zorganizowane zgodnie z Wytycznymi Prezesa ULC w sprawie organizacji pokazów lotniczych - dokumentem, który zawiera zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Spełnione zostały również obowiązki, jakie nakłada na organizatorów Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Imprezę lotniczą trzeba zgłosić do ULC na przynajmniej 30 dni przed jej planowanym terminem oraz przedłożyć wiele dokumentów, łącznie z decyzją w sprawie organizacji imprezy masowej i opiniami komendantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

PLAN STARTóW I LĄDOWAŃ

Mateusz Kasztel, dyrektor wykonawczy, członek Zarządu Fundacji Polskie Orły, odpowiadał za program lotów i przygotowywał pokazy lotnicze wraz z Arkadiuszem Choińskim, dyrektorem pokazów - na co dzień pilotem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, oddział w Płocku, byłym pilotem wojskowym (latał m.in. Mi-24).

Do Góraszki przybyło na imprezę ok. 56 samolotów, z tego ok. 35 brało udział w dwudniowych pokazach między godziną 9:00 a 16:00.

SPECJALNE PROCEDURY POKAZóW

Dzięki współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej został opublikowany specjalny suplement do AIP Polska na temat pikniku w Góraszce. Zostały w nim zawarte informacje dotyczące dolotów, wylotów, częstotliwościach radiowych itp.

Przykładowo, terminy odlotów z pokazów ustalono na 2010-06-14: 0600 - 1200 UTC, a więc dzień po pikniku. Dla rejonu pokazów lotniczych EA 67 wyznaczono granice pionowe: dolną - GND i górną - 1700 m (5500 ft) AMSL.

Podano łączność radiową dla AFIS GóRASZKA: częstotliwość - 125,550 MHz, znak wywoławczy - GóRASZKA RADIO. Ustalono, że załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie pokazów (EA 67) będą utrzymywały separację 150 m (500 ft) od górnej granicy EA. Wszystkie przeloty do/z lądowiska EPGO statków powietrznych nie biorących udziału w pokazach, planowane w dniach od 2010-06-11 do 2010-06-13 w godzinach 0500 - 1600 UTC wymagają zgłoszenia do organizatorów pikniku z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

BEZPIECZNI NA ZIEMI

Według informacji Pawła Kawy, odpowiedzialnego za marketing imprezy, tegoroczny piknik lotniczy przez dwa dni odwiedziło w sumie ok. 70 tysięcy osób. Jedni wchodzili, inni wychodzili; szacuje się, że na terenie pikniku przebywało jednocześnie od 5 do 10 tys. osób. Publiczność kupuje bilety wstępu, więc organizator - stawiając sobie za cel rodzinny charakter imprezy - przewidział wiele ulg i zwolnień, choćby dla dzieci do lat 7, czy osób niepełnosprawnych. Uzyskane środki finansowe są statutowo przeznaczane przez Zarząd Fundacji na działalność charytatywną. Niebagatelne są koszty zorganizowania takiej imprezy - to ok. 1,5 mln zł. Dlatego też nieoceniona jest pomoc sponsorów imprezy, jak również patronów medialnych, którzy rozpropagowali imprezę i dzięki temu pomogli znaleźć sponsorów.

Zorganizowanie imprezy dla tak dużej liczby osób wiąże się z odpowiedzialnością za ich bezpieczeństwo i komfort przebywania na terenie lądowiska. Jan Ochnio kierownik ds. bezpieczeństwa, autor 6-stronicowego Regulaminu Międzynarodowego Pikniku Lotniczego GóRASZKA, przedstawił mi informacje dotyczące zabezpieczenia technicznego imprezy w zakresie obsługi naziemnej.

Podstawą bezpieczeństwa jest wydzielona strefa dla statków powietrznych i pokazów, której przekroczenie przez nieupoważnione osoby grozi karą, zgodnie z sankcjami zawartymi w ustawie o imprezach masowych.

Pokazy i akrobacje lotnicze nie mogą być wykonywane nad publicznością zgromadzoną na lotnisku. Większość figur i przelotów statków powietrznych wykonywanych jest ponad lasem, inne rzadko nad pasem startowym. Od środka pasa startowego do ogrodzenia od części dla publiczności jest zachowana odległość ok. 100 m.


Skrzydlata Polska - 08/2010
Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.