Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

W poszukiwaniu MRTT dla Sił Powietrznych

Lotnictwo wojskowe, 24 stycznia 2014

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację dotyczącą analizy rynku w zakresie pozyskania samolotów transportowych, ewakuacji medycznej i tankowców.

Jednym z możliwych wyborów jest Airbus A330-200 MRTT / Rysunek: Airbus Military

Na stronie internetowej IU MON zamieszczono ogłoszenie o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie pozyskiwania zdolności do zapewnienia powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej i tankowania w powietrzu. Działania podjęto w oparciu o postanowienia decyzji Ministra ON z 25 marca 2013 w sprawie systemu pozyskania, eksploatacji i wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego SZ RP.

IU MON planuje, w ramach zabezpieczenia dla SZ RP w/w zdolności, pozyskać usługi lub sprzęt wojskowy, m.in.:

- samoloty transportowe o zasięgu strategicznym lub usługi transportu o zasięgu strategicznym;

- samoloty mające zdolność tankowania w powietrzu innych statków powietrznych lub usługi tankowania w powietrzu;

- samoloty o zasięgu strategicznym, mające zdolność transportu na pokładzie rannych, w tym wymagających intensywnej opieki medycznej lub usługi transportu rannych.

W przypadku pozyskania samolotów konieczne będzie także zintegrowane wsparcie logistyczne, zawierające co najmniej wyposażenie obsługowe, zestawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, wsparcie eksploatacji, gwarancję jakości i wsparcie techniczne w ramach obsług pogwarancyjnych oraz pakiet szkoleń dla personelu latającego i technicznego.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w badaniu rynku powinny przesłać swoje zgłoszenia do 14 lutego 2014. Powinny one zawierać m.in. opis doświadczenia i zaplecza technicznego i personalnego, jakim dysponuje oferent oraz zarys koncepcji i czas realizacji dostawy sprzętu wraz z usługami i przewidywanego czasu niezbędnego do realizacji dostawy.

Po weryfikacji przesłanych zgłoszeń IU prześle do wybranych podmiotów Zapytanie o Informację w formie ankiety, dotyczącej wymagań funkcjonalno-technicznych dla pozyskiwanych zdolności i formularz dotyczący kosztów cyklu życia.

Po analizie i weryfikacji otrzymanych odpowiedzi IU, w celu pozyskania wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowana opisu przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość przeprowadzenia, w kolejnym etapie fazy analityczno-koncepcyjnej, dialogu technicznego z wybranymi podmiotami.

Innym samolotem spełniającym wymagania jest Boeing 767 MMTT / Rysunek: Bedek

Przypomnijmy, że 19 listopada 2012 w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które rozpoczęło się od sesji Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Po zakończeniu sesji przedstawiciele 9 krajów Unii Europejskiej: Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii (przewodniczącej inicjatywie), Luksemburga, Polski, Portugalii i Węgier oraz niebędącej członkiem UE Norwegii, podpisali List Intencyjny dotyczący Europejskiej Inicjatywy Strategicznych Wielozadaniowych Samolotów Transportowo-Tankujących.

EDA wydała też oświadczenie, dotyczące przyszłej floty europejskich samolotów transportowo-tankujących (MRTT). W dokumencie mówi się o opracowaniu globalnego podejścia i trzech celach – zwiększeniu zdolności, zredukowaniu ilości typów we flocie oraz zoptymalizowaniu sposobów użycia posiadanych środków.  W perspektywie krótkoterminowej Agencja zamierza posiłkować się rozwiązaniami komercyjnymi. Podejście długoterminowe zakłada pozyskanie większej ilości zestawów do tankowania w powietrzu, które mogłyby zostać zabudowane w posiadanych w przyszłości samolotach transportowych A400M oraz zwiększenie zdolności w zakresie MRTT do 2020.

Podczas uroczystości przyjęcia do służby w Siłach Powietrznych ostatniego samolotu C-130E Hercules (Przyjęcie ostatniego Herculesa, 2012-08-22), minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak stwierdził, że do końca września (2012) podjętych zostanie kilka strategicznych decyzji co do nowego wyposażenia dla Sił Powietrznych. Jedna z nich dotyczyć ma zakupu dwóch wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących (MRTT). Obserwujemy rynek i zamierzamy nabyć tego typu samoloty, zdolne nie tylko do przewozu ładunków i przetaczania paliwa podczas lotu, ale także do misji ewakuacji medycznej i transportu VIP-ów. (Co warte uwagi, obecnie IU MON nie przewiduje używania w/w samolotów do przewozu VIP-ów.)

Dostawcy potencjalnych rozwiązań dla Polski już od kilku lat promują swoje samoloty, zwłaszcza podczas MSPO w Kielcach. W kolejności alfabetycznej są to Airbus A330-200 MRTT (Intensywne próby Voyagera, 2013-10-08) i Boeing KC-767 (lub jego pochodna MMTT, oferowana przez IAI / Bedek, B767 MMTT odleciał do Kolumbii, 2010-11-04). Być może obecnie do stawki dołączy też najnowszy Boeing KC-46A (Początek budowy KC-46A, 2013-06-30). Dopuszcza się również możliwość zaoferowania usług, co oznaczałoby konieczność utworzenia spółki składającej się z oferenta zagranicznego i reprezentanta polskiego przemysłu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.