Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowy pistolet i karabin dla WP

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 15 marca 2012

Aby przyśpieszyć zakupy broni, z programu polskiego żołnierza przyszłości Tytan wyłączono pozyskanie nowego 9-mm pistoletu i 8,6-mm karabinu wyborowego.

Pomijając jednostki specjalne i tajne służby podległe MON, jedynym pistoletem do zgodnej ze standardami NATO amunicji 9 mm x 19 w Wojsku Polskim pozostaje WIST. Od 2010 w ramach remontów głównych wszystkie pw wz. 1994 (P-94) są modernizowane i wyposażane w nowy szkielet z podlufową, integralną szyną montażową / Zdjęcie: Cezary Szydlik, Inspektorat Wsparcia SZ

W marcu powinien zostać zakończony, przeciągający się od ponad roku, proces uzgodnienia założeń taktyczno-technicznych indywidualnego systemu walki (isw) Tytan. Większość wymagań - w tym na broń strzelecką, oporządzenie i inne elementy - została już ustalona (Oręż Tytana, 2010-11-17). Niestety rozpoczęcie kolejnego etapu projektu jest wstrzymywane przez brak uzgodnień dotyczących systemu wspomagania dowodzenia (swd, nazwany C4I od Command, Control, Communication, Computers and Intelligence), który musi zostać połączony z systemem zarządzania polem walki (szpw, określany też BMS od Battlefield Management System) szczebla taktycznego na poziomie brygady (Sieciocentryczność w Czarnej Dywizji, 2010-05-28).

Podstawowym rodzajem broni krótkiej w polskich Siłach Zbrojnych pozostają pistolety wojskowe wz. 1983 (P-83) do rosyjskiej amunicji 9 mm x 18. W niektórych jednostkach można nadal znaleźć jeszcze starsze modele - pw wz. 1964 CZAK (P-64). Obie konstrukcje nie są nowoczesne, ani dostosowane do strzelania dynamicznego / Zdjęcie: MON

Według informacji uzyskanych przez Altair od ministra Obrony Narodowej w trakcie internetowej dyskusji, procedura przetargowa na szpw będzie rozpoczęta w 2012. W praktyce oznacza to, że wybrany system nie trafi do Wojska Polskiego wcześniej, niż w 2014, o ile przetarg przebiegnie bez problemów i nie zostanie przedłużony lub anulowany z różnych powodów, np. protestów konkurentów, czy błędnie sformułowanych założeń, jak to miało miejsce wielokrotnie w przeszłości (LIFT odłożony!, 2011-10-27). Ponieważ swd Tytana musi być połączony z szpw szczebla taktycznego, o ile nie będzie to odmiana tego samego systemu, stąd ustalenia znacznie się przeciągają.

Stąd też, aby przyśpieszyć zakupy broni strzeleckiej, zdecydowano o wyłączeniu z isw Tytan dwóch programów dotyczących broni strzeleckiej: nowego pistoletu samopowtarzalnego do naboju 9 mm x 19 NATO oraz nowego powtarzalnego karabinu wyborowego zasilanego amunicją 8,6 mm x 70 (.338 Lapua Magnum).

Pistolety WIST przestały być kupowane kilka lat temu (na zdjęciu skrzynia, w której dostarczano je armii, mieszcząca 24 sztuki broni). P-94 miał fatalną opinię wśród żołnierzy, którzy narzekali na częste zacięcia i uszkodzenia oraz skomplikowane rozkładanie. W ramach kompleksowego planu pozyskiwania nowej konstrukcji, wszystkie pw wz. 1994 mają być przekazane do 17-tysięcznego Inspektoratu Wsparcia SZ / Zdjęcie: Bartosz Szymonik

W przypadku broni krótkiej opracowano kompleksową koncepcję pozyskania nowej konstrukcji. Zakłada ona w pierwszej kolejności wykorzystanie dotychczas używanych pistoletów wojskowych wz. 1964 CZAK i wz. 1983 Wanad do rosyjskiej amunicji 9 mm x 18 do intensywnych ćwiczeń strzeleckich. Celem ma być jak największe zużycie zapasów nabojów podczas treningów, co jest znacznie tańsze, niż ich kosztowna utylizacja, a jednocześnie poprawić wyszkolenie żołnierzy i obycie z bronią krótką. W międzyczasie, po ujawnieniu założeń taktyczno-technicznych na nowy pistolet samopowtarzalny do naboju 9 mm x 19, ma rozpocząć się procedura wyboru nowej broni krótkiej.

Od początku XXI wieku Wojsko Polskie otrzymało niewielką partię pistoletów Walther P99 QA z wyłącznym częściowym samonapinaniem (odmienny mechanizm spustowy od kupowanego przez Policję modelu P99 AS) do testów. Były one używane m.in. w 1. Pułku specjalnym im. Komandosów / Zdjęcie: Artur Wagner

Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych chciałby, aby w przyszłości każdy żołnierz był uzbrojony w pistolet samopowtarzalny. Oznaczałoby to potrzebę zakupu ponad 40 tys. pistoletów dla samych Wojsk Lądowych, zaś później nawet ponad 100-150 tys. broni krótkiej dla reszty Sił Zbrojnych. Nie jest pewne, czy idea ta znajdzie zrozumienie, ponieważ forsowane też są pomysły, aby zamiast pistoletów żołnierze otrzymywali 2-3 magazynki więcej do broni głównej, czyli karabinka automatycznego.

Podczas pełnienia funkcji dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW Irak, ówczesny gen. dyw. Waldemar Skrzypczak, dzisiaj doradca ministra ON, także używał pistoletu Walther P99 QA, w miejscu regulaminowych P-83 czy P-94 / Zdjęcie: MON

Wojska Lądowe od 2007, początkowo w ramach pilnej procedury operacyjnej, związanej z misjami w Iraku i Afganistanie, próbowały pozyskać kilka tysięcy pistoletów dla żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych. W 2008 sformułowano nawet założenia dla takiej konstrukcji, a do 2010 armia miała zakupić do 10 tys. nowych konstrukcji. W latach 2009-2011 w planach zakupowych w ramach Pakietu Afgańskiego cały czas znajdował się punkt: 9-mm pistolet wojskowy.

W lipcu 2011 rzecznik MON poinformował, że zamiast zakupów pistoletów wyłącznie na potrzeby PKW Afganistan, armia zamierza pozyskać nowy pistolet kompleksowo w ramach programu dla całych sił zbrojnych. Również w lipcu, w odpowiedzi na zapytanie poselskie, sekretarz stanu w MON wyjaśnił, że w pierwszym etapie, w latach 2012-2018, założono zakup około 21 tysięcy nowych pistoletów. Dodał jednak, że koncepcja była poddawana ocenie w kontekście harmonogramu zakupów i możliwości zabezpieczenia finansowego zadania.

Po objęciu stanowiska dowódcy Wojsk Lądowych, gen. broni Waldemar Skrzypczak zapowiedział w 2007 wprowadzenie do uzbrojenia nowego rodzaju 9-mm pistoletu samopowtarzalnego. W 2008 opracowano ZTT do takiej konstrukcji. W tym samym roku uroczyście przedstawiono na MSPO nową propozycję z radomskiej Fabryki Broni, opracowaną dla rodzimej armii: pistolet P99 D Rad / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Jeżeli armia zdecyduje się na konstrukcję bezkurkową (na przykład z bijnikowym mechanizmem uderzeniowym) i będzie chciała kupić broń szybko, to radomska Fabryka Broni może niemal natychmiast rozpocząć dostawy odmiany niemieckiego pistoletu Walther P99, produkowanego na licencji od początku XXI wieku w Łuczniku, nazwanej Rad (P99 Rad - światowa premiera, 2008-09-08). Do 2012 radomski zakład opuściło 105 tysięcy P99 dostarczonych Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innym odbiorcom mundurowym. Niewielka partia P99 używana była testowo i w Wojsku Polskim, przez generałów (podczas swojego dowodzenia IV PKW Iraku używał go gen. dyw. Waldemar Skrzypczak), jak również wojska specjalne, w tym 1. Pułk specjalny im. Komandosów (obecnie JW Komandosów).

Od 2010/2011 trwają prace nad nowym polskim pistoletem samopowtarzalnym, z modułowym mechanizmem spustowym. Konstrukcja, na razie w ramach środków własnych, rozwijana jest przy współpracy FB z WAT i WITU. Powstało kilka makiet nowej broni, jedną z nich, na zamaskowanym, rozmytym zdjęciu pokazano podczas konferencji na MSPO 2011 / Zdjęcie: Grupa Bumar

W przypadku wyboru broni z kurkowym mechanizmem uderzeniowym polski przemysł nie jest w stanie od ręki dostarczyć takiej konstrukcji. Jednak Fabryka Broni wraz z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) i Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU) od 2011 rozwijają z własnych środków nowy, modułowy pistolet (Nowe pistolety dla WP, 2011-10-08). Docelowo ma być on oferowany w odmianach z różnymi mechanizmami spustowymi, w tym podwójnego działania (SA/DA) i z wyłącznym samonapinaniem (DAO), nie tylko do naboju 9 mm x 19, ale również 10 mm x 22 (.40 S&W) i 11,43 mm x 23 (.45 ACP). Dopracowaniem ergonomii i funkcjonalności broni zajmuje się ten sam zespół, który wcześniej był odpowiedzialny za nowy wygląd karabinka rozwijanego w programie MSBS-5,56 (Nowy MSBS-5,56, 2010-08-09). Broń ma być dostępna, o ile ruszy oficjalny program jej rozwoju, w ciągu 2-3 lat. Z punktu widzenia Grupy Bumar i samej Fabryki Broni jest to lepsze rozwiązanie, bowiem będzie mogła rozszerzyć i uzupełnić ofertę o nowy, rodzimy pistolet z kurkiem zewnętrznym, którym można handlować bez ograniczeń i dzielenia się opłatami i rynkiem z licencjodawcą.

Kompleksowy plan pozyskania nowej broni krótkiej zakłada zwiększenie intensywności szkoleń strzeleckich z pistoletów P-64 i P-83. Ma to podnieść umiejętności żołnierzy, aby nie przyjmowali dziwacznych postaw (jak na zdjęciu z ćwiczeń z sierpnia 2010 dla żołnierzy dowództwa, sztabu, pionu szkolenia, logistyki i dowódców pododdziałów 34. Brygady Kawalerii Pancernej), jak również zużyć ogromne zapasy amunicji 9 mm x 18. Jest to sensowne rozwiązanie, a przede wszystkim znacznie tańsze, niż jej utylizacja / Zdjęcie: MON

W ramach kompleksowego programu pozyskania nowej broni, opracowanego przez Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, znalazło się również miejsce na zagospodarowanie pistoletu wojskowego wz. 1994 WIST do amunicji 9 mm x 19 zgodnej ze standardem NATO. Wszystkie mają zostać przekazane do 17-tysięcznego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który od 2010 kupuje zmodyfikowaną odmianę z podlufową szyną montażową, pokazaną po raz pierwszy na MSPO w 2008. W służbie logistyków WIST, cieszący się złą sławą w Wojsku Polskim, ma pozostać, aż do zakończenia jego cyklu eksploatacyjnego, czyli przez kolejne 15-20 lat.

Prace nad rozwojem nowego karabinu wyborowego kal. 8,6 mm zakończyły się w tarnowskim OBRSM w 2008. Alex-338 został po raz pierwszy publicznie pokazany na MSPO w tym samym roku. Jednak dopiero w 2012 ma zostać podjęta decyzja o przyjęciu konstrukcji do amunicji .338 Lapua Magnum do uzbrojenia, choć od kilku lat prosili o to snajperzy, jak również dowódca kursu strzelców wyborowych (przeniesionym z Wędrzyna do Torunia) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W przypadku wyboru powtarzalnego karabinu wyborowego do naboju 8,6 mm x 70 (.338 Lapua Magnum) nowe Zakłady Mechaniczne Tarnów należące do Dywizji Bumar Żołnierz (ZMT, powstałe po ponownym przyłączeniu OBRSM Tarnów i reorganizacji) oferują opracowany w ramach programu celowego Alex-338 (Nowy karabin Alex-338, 2008-06-12). Jest to, podobnie jak w przypadku Tora do wielokalibrowej amunicji 12,7 mm x 99 i Bora strzelającego nabojem karabinowym 7,62 mm x 51 konstrukcja zaprojektowana przez Aleksandra Leżuchę w układzie bez kolby właściwej, z magazynkiem umieszczonym za chwytem pistoletowym. W międzyczasie Bumar Amunicja (ZM MESKO) opracowały modele rodzimej amunicji 8,6 mm x 70 i są w stanie wdrożyć ją do produkcji w ciągu najbliższych 2-3 lat (Co dalej z polskim .338LM?, 2011-09-05). Broń kalibru 8,6 mm nie będzie pierwszą taką konstrukcją w Wojsku Polskim, wcześniej zagraniczne modele karabinów do tej amunicji trafiały do jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.