Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zakończono certyfikację VII zmiany PKW Afganistan

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 18 października 2017

13 października zakończyła się certyfikacja VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan. Ostatecznym sprawdzianem było ćwiczenie pk. Kabul VII, które miało sprawdzić przygotowanie żołnierzy do wyjazdu na misję.

Żołnierze VII zmiany PKW Afganistan zakończyli certyfikację, poprzedzającą wyjazd na misję / Zdjęcie: szer. Natalia Wawrzyniak, 10. BKPanc.

Żołnierze biorący udział w ćwiczeniu pk. Kabul VII byli sprawdzani i oceniani pod względem właściwego przygotowania do wykonywania zadań wynikających z charakteru misji. Jednym z nich była ewakuacja rannych z miejsca, gdzie pojazd najechał na minę, prowadzona pod ostrzałem nieprzyjaciela.

Ćwiczenie certyfikujące zorganizowano w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej (Certyfikacja VII zmiany PKW Afganistan, 2017-10-11). Scenariusz przedsięwzięcia odzwierciedlał sytuację na teatrze działań, którą dostosowano do szczebla ćwiczących zarówno w odniesieniu do sytuacji w rejonie odpowiedzialności, mniejszości etnicznych w nim występujących, historii zagrożeń, jak również odgrywanych incydentów.

Certyfikowani żołnierze zastąpią wojskowych z VI zmiany PKW Afganistan, którzy pełnią służbę na miejscu od czerwca (Zmiana dowództwa PKW RSM, 2017-06-12). Jej trzon tworzą pododdziały 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (Certyfikacja plutonów 6. zmiany PKW Afganistan, 2017-04-18). Udział polskich wojskowych w misji Resolute Support ma charakter doradczo-szkoleniowy, bez angażowania w bezpośrednie operacje bojowe (Żołnierze PKW Afganistan wzięli udział w Spur Ride, 2017-07-06).

Na podstawie informacji kpt. Katarzyny Sawickiej, 10. BKPanc.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.