Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Royal Navy utrzyma patrolowce w linii

Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 17 kwietnia 2018

Wielka Brytania może zdecydować się na utrzymanie w linii okrętów patrolowych typu River, które były planowane do wycofania.

HMS Severn jest jednym z czterech okrętów patrolowych typu River pierwszej transzy, które miały zostać wycofane ze służby w najbliższych latach (i jak dotąd jedyny, który nie jest już eksploatowany). Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, w tym większe wyzwania związane z ochroną granic morskich po tzw. Brexicie, może wymusić na Londynie utrzymanie tych jednostek w linii. Jest to o tyle zrozumiałe, że przyjmowane do służby w l. 2003-2007 patrolowce są nadal dość młode, a ich stan techniczny nie powinien generować dużych kosztów związanych z regularnymi przeglądami i ewentualnymi naprawami / Zdjęcie: MO Wielkiej Brytanii

Według dotychczasowych planów trzy pozostające w linii okręty patrolowe typu River pierwszej transzy (Batch 1) miały zostać wycofane z linii w najbliższych latach. Przyjmowane do służby w l. 2003-2007 patrolowce miały ustąpić miejsca pięciu nowoczesnym jednostkom tego samego typoszeregu pochodzących z drugiej transzy (Batch 2), z których pierwsza, HMS Forth (P222), została już przyjęta do służby (HMS Forth w linii, 2018-04-16).

Z relacji lokalnych mediów wynika jednak, że rząd w Londynie może rozważyć zmianę dotychczasowych planów i ostatecznie zdecydować się na utrzymanie w linii starszych patrolowców. Powodem ma być zmiana sytuacji bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po ewentualnym opuszczeniu Unii Europejskiej w ramach tzw. Brexitu. Przedstawiciele Royal Navy i eksperci mają ostrzegać władze centralne, że nowa rzeczywistość polityczna państwa przełoży się na większe zobowiązania sił zbrojnych i innych służb bezpieczeństwa związane z ochroną granic morskich Wielkiej Brytanii.

Pytaniem otwartym pozostaje, w jaki sposób Royal Navy ma przygotować się do ewentualnej eksploatacji większej liczby okrętów patrolowych typu River. Wydaje się, że nieuniknione będzie przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków finansowych, które pokryją koszty związane z przygotowaniem baz morskich do przyjęcia wszystkich patrolowców tego typoszeregu, utrzymaniem ich w odpowiednim stanie technicznym, a także przeszkoleniem i przygotowaniem do służby większej, niż dotąd zakładano liczby załóg. Ponadto, nie wiadomo czy przywrócony do służby zostanie wycofany jesienią ub.r. patrolowiec HMS Severn (P282), jedna z czterech jednostek pierwszej transzy i jedyna, która została już wycofana z linii (Koniec służby HMS Severn, 2017-10-31). 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.