Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Cahal zwiększa szanse kobiet w wojsku

Strategia i polityka, Cyberprzestrzeń, Ludzie, 22 lutego 2022

Program o kryptonimie Mamriot (Start) realizowany przez Cahal (Siły Obronne Izraela), mający na celu wcielenie kobiet do jednostek zajmujących się walką w cyberprzestrzeni, otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,215 mln szekli (3,903 mln zł). Jest on wspierany przez Fundację Zalik i organizację non-profit Przyjaciele Cahalu. Jego podstawowym założeniem jest zlikwidowanie nierówności płci w jednostkach ds. cyberobrony izraelskiego wojska. Dzięki temu możliwa będzie edukacja z zakresu IT dla nastolatek w całym Izraelu. W przyszłości pozwoli to na lepszy start kobiet, które chciały być służyć w Siłach Obronnych Izraela na stanowiskach niebojowych.

Żołnierze batalionu Karakal podczas ćwiczeń w Izraelu. Jednostkom, w których służą mężczyźni i kobiety przydziela się zadania mniej wymagające, głównie takie, które nie wiążą się z przekraczaniem granicy / Zdjęcie: Siły Obronne Izraela

Przyjaciele Cahalu to organizacja pozarządowa oferująca programy społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu kultywowanie pamięci o izraelskich żołnierzach. Opiekuje się weteranami i rodzinami poległych żołnierzy. Z kolei Fundacja Zalik z siedzibą w Atlancie w Georgii założona została w 2018 i od tamtego czasu prowadzi działalność filantropijną.

Zainspirowało nas wsparcie udzielone przez Przyjaciół Cahalu programowi, który pomaga młodym kobietom, wielu z geograficznych peryferii Izraela, oferując im edukację i praktyczne umiejętności. Widzimy w nim potencjał długoterminowego wpływu nie tylko na wzrost liczby kobiet w jednostkach do walki z cyberterroryzmem, ale przede wszystkim w sektorze IT izraelskiej gospodarki – powiedzieli Said Dawid i Helen Zalik, założyciele Fundacji Zalik.

Ministerstwo Obrony zobowiązało się przeznaczyć na ten program 15,43 mln szekli w ciągu najbliższych 5 lat. Przyjaciele Cahalu zdecydowali się na dalsze finansowe wspieranie działań resortu. W ciągu 5 lat przekażą na ten cel dodatkowe 10,9 mln szekli. Dzięki temu do 2025 uda się dotrzeć do 18 miejscowości na terytorium Izraela, dając możliwość rozwoju blisko 1200 studentkom.

Jerozolima systematycznie zwiększa udział kobiet w wojsku, zarówno na stanowiskach bojowych, jak i tych niezwiązanych bezpośrednio z walką liniową. W listopadzie 2020 w ramach Batalionu Wywiadu Bojowego Szahaf utworzono złożony z 10 kobiet zespół obsługujący bezzałogowe statki latające.

Kobiety na równi z mężczyznami pełnią służbę w 3 batalionach piechoty mieszanej – Arajot ha-Jarden (Lwy Jordanu), Karakal i Bardelas (Gepard) – przeznaczonych do ochrony granic, w szczególności przed przemytnikami narkotyków i broni.

W lipcu 2021 Siły Obronne Izraela rozpoczęły przydzielanie kobiet do służby liniowej w załogach czołgów Merkawa. W batalionie mieszanym Karakal utworzono kompanię pojazdów pancernych liczącą 15 czołgistek i wysłano do służby na relatywnie spokojniejszej południowej granicy Izraela (Kobiety - dowódcy Merkav, 2018-06-29). Jednak do tej pory kobietom zakazuje się pełnić służbę w brygadach piechoty, brygadach pancernych, na okrętach podwodnych i w niektórych elitarnych jednostkach specjalnych: Sajjeret Matkal (Jednostka Rozpoznawcza Sztabu Generalnego) i Flotylla 13 (elitarna jednostka komandosów izraelskiej marynarki wojennej, Cyberataki na izraelskich żołnierzy, 2018-07-06).

 


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.