Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Komornik w byłym Bumarze

Przemysł zbrojeniowy, 29 października 2013

PHO (były Bumar) przegrał sprawę o zapłatę wynagrodzenia dla Nobletime Holdings za wsparcie przy zawarciu umowy na dostawę 204 WZT-3 dla Indii. Spółka musi zapłacić ponad 30 mln USD.

Wejście na stoisko byłego Bumaru na MSPO 2013 ze specyficznym logo PHO

W połowie października XXV Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie nadał klauzulę wykonalności wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie należnego wynagrodzenia PHO (byłego Bumaru) dla spółki Nobletime Holdings reprezentowanej przez Davindera Dogrę (Indyjski kontrakt Bumaru w arbitrażu, 2013-08-30). W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się działania dla odzyskania od polskiej spółki ponad 30 mln USD. Komornik może zająć środki na kontach lub inne aktywa, w tym akcje spółek zależnych, co doprowadziłoby do utraty kontroli nad nimi przez Skarb Państwa.

Davinder (David) Dogra – biznesman z Londynu, zawarł kontrakt konsultingowy z polskim koncernem w lutym 2009. Jego Nobletime Holdings Ltd., zarejestrowana w Hong Kongu, miała m.in. badać popyt rynkowy i możliwości sprzedaży WZT-3 oraz pomagać w negocjacjach kontraktowych. Umowie towarzyszył aneks określający wartość wynagrodzenia za te usługi – 18% wartości netto planowanego kontraktu. W styczniu 2010 podpisano zmodyfikowaną umowę, z której wynikało, że Dogra ma bezwarunkowe prawo do wynagrodzenia po podpisaniu przez Bumar kontraktu z BEML – dostawcą wozów dla resortu obrony Indii.

17 stycznia 2012 Bumar zawarł z BEML umowę na dostawę 204 WZT-3 (w tym 8 zmontowanych, a pozostałe do ostatecznego montażu w Indiach) wartych 255 mln USD, za które miał otrzymać 190,5 mln USD. Bumar już w 2012 miał wyprodukować 46 WZT-3 (poza ośmioma, które miały być dostarczone do 15 lutego 2012). Kolejne dostawy – po 50 wozów – miały być realizowane do 15 maja i 31 października 2013 oraz 15 lipca 2014. Bumar nawet nie rozpoczął realizacji umowy.

Po półtora roku od podpisania przez Bumar i BEML kontraktu David Dogra zdecydował się pozwać polski holding (obecnie PHO). Sprawy trafiły do sądu powszechnego i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Roszczenie opiewało na ponad 30 mln USD. Po perypetiach, związanych m.in. ze wskazaniem arbitra przez Bumar, Sąd wydał orzeczenie korzystne dla powoda.

W związku z kontraktem na WZT-3 dla Indii były Bumar może zapłacić kary przekraczające nawet 40% jego wartości – ponad 80 mln USD (250 mln zł). Możliwe są bowiem roszczenia innego konsultanta – Chetana Setha, na podobną kwotę, jaką uzyskał Nobletime Holdings. Bumar może zapłacić też kary umowne wobec BEML – 5% wartości kontraktu plus 3% za niedostarczenie dokumentacji technicznej.

PHO grożą też inne kary za niewłaściwie realizowane kontrakty eksportowe. Chodzi m.in. o umowy z Irakiem, Malezją i Indonezją. Łącznie z kontraktem indyjskim ich wartość może sięgnąć miliarda złotych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.