Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

SZWSB dla Rosomaka

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 10 lipca 2015

Inspektorat Uzbrojenia MON wszczął procedurę udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) – kryptonim ROSOMAK BMS.

Łącznie w SZWSB wyposażonych zostanie 306 KTO Rosomak z wieżą HITFIST 30, w tym 16 szkoleniowych, 10 KTO Rosomak w wersji bazowej i jedno laboratorium szkoleniowe zbudowane na bazie 2 kontenerów / Zdjęcie: MON

Dzisiaj IU MON opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej w ramach zamówienia publicznego skierowanego do podmiotów krajowych w postępowaniu na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) – kryptonim ROSOMAK BMS. Będzie on zainstalowany w różnych pojazdach SZ RP, w tym wersjach bojowych i specjalnych KTO Rosomak. Według IU MON docelowo będzie to ok. 4500 pojazdów (320 mln na części do Rosomaka, 2015-06-23).

W ramach postępowania IU zamierza zawrzeć umowę na dostawę SZWSB oraz jego integrację i zabudowanie w KTO Rosomak, stanowiących wyposażenie 5 batalionów piechoty zmotoryzowanej. SZWSB będzie teleinformatycznym systemem wsparcia dowodzenia, przeznaczonym dla jednostek poziomu taktycznego, funkcjonującym od szczebla drużyny przez pluton, kompanię, pododdziały zabezpieczenia i wsparcia do batalionu (lub jednostki równorzędnej) włącznie.

Od dostawcy wymagane będzie także dostosowanie i rozbudowa oferowanej wersji systemu zarządzania walką (BMS) do potrzeb SZ RP, w celu osiągnięcia funkcjonalności i wymagań określonych w niejawnych WZTT. Zakres zamówienia obejmuje m. in. dostawę oprogramowania wsparcia dowodzenia BMS, dostawę urządzeń łączności i informatyki (w tym szerokopasmowych pokładowych radiostacji IP) oraz opracowanie i wykonanie podsystemu ochrony kryptograficznej opracowanego w technologii SCIP i jego integrację z SZWSB.

Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach. Pierwszy z nich polegać będzie na wykonaniu tzw. modułu batalionowego z SZWSB, składającego się z 15 KTO Rosomak z wieżą HITFIST 30 (Hitfist-30P z Siemianowic, 2014-07-09) i jednego KTO Rosomak w wersji bazowej, ze wskazanego batalionu piechoty zmotoryzowanej, oraz przeprowadzenie ich prób zgodności z WZTT, do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W etapie II, po uzyskaniu pozytywnych wyników w/w testów, zainstalowanie SZWSB w pozostałych wozach bojowych wskazanego bpzmot. (43 KTO Rosomak z HITFIST 30 i jednego KTO Rosomak w wersji bazowej) i przeprowadzenie kompleksowych testów batalionu wyposażonego w SZWSB, do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Następnie, po uzyskaniu pozytywnych wyników testów w etapie II, przewidywane jest zainstalowanie SZWSB w częściach bojowych kolejnych 4 bpzmot. (łącznie w 232 KTO z HITFIST 30, 8 wozów w wersji bazowej, 16 wozów szkolnych z wieżą HITFIST 30 i 1 laboratorium szkoleniowe), do 50 miesięcy od daty zawarcia umowy.

IU MON zastrzega sobie prawo zaproszenia do składania ofert nie więcej niż 5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przyznawanych za zrealizowanie określonych usług, związanych z uprzednim wdrożeniem, opracowaniem i dostawami elementów BMS. W przypadku mniejszej liczby wykonawców spełniających wymagania, do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wszyscy.

Kryteriami oceny ostatecznych ofert będą: tzw. koszt życia systemu, obejmujący co najmniej koszt zakupu, koszt eksploatacji i koszt wycofania, ze wskazaniem kosztów stałych i zmiennych przez co najmniej 20 lat (60% znaczenia), spełnienie wymagań opisanych w WZTT (25% znaczenia), gwarancja (10% znaczenia) i termin realizacji zamówienia (5% znaczenia).

W związku z tym, że zamówienie jest związane z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa jest ono prowadzone z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych. Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2015 o godz. 11:00. Zawarcie umowy przewiduje się w I kwartale 2016.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.