Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Priorytety obronne rządu

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 18 września 2013

Rząd przyjął wieloletni program Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych. Potwierdził również zasadę utrzymania wskaźnika 1,95% PKB.

W przyjętym przez rząd programie założono utrzymanie stałego finansowania wydatków obronnych na poziomie nie mniejszym niż 1,95% PKB z roku poprzedniego, w tym na modernizację techniczną armii 131,4 mld zł. Niedawno wicepremier minister finansów Jacek Rostowski proponował zawieszenie w przyszłym roku tego wskaźnika. Warto również podkreślić, że nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP z kwietnia 2013 zakłada, że na wyposażenie armii w środki obrony powietrznej będzie corocznie przeznaczane nie mniej niż 20% środków z puli na modernizację techniczną wojska / Zdjęcie: HSW

Pakiet 14 programów operacyjnych będzie finansowany z budżetu państwa, a koszt jego realizacji w latach 2014-2022 wyniesie 91,5 mld zł. Z sumy tej 15,9 mld zł ma być przeznaczone na wydatki w latach 2014-2016. Program zostanie ujęty w projekcie ustawy budżetowej na 2014. Większość zawartych w nim przedsięwzięć operacyjnych ma być realizowana z udziałem potencjału polskiego przemysłu obronnego. Nadzór nad realizacją Programu będzie sprawował minister obrony narodowej.

Przyjęty przez rząd program zapewni ministrowi obrony narodowej elastyczne finansowanie jego zadań, w tym zaciąganie zobowiązań w poszczególnych latach jego realizacji, do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych dla całego programu. Daje to ministrowi m. in. możliwość przenoszenia niewykorzystanych środków w danym roku budżetowym na kolejny rok. Wnioski ministra będzie rozpatrywała Rada Ministrów.

Lista programów zatwierdzonych przez rząd obejmuje:

System obrony powietrznej – do 2022 wydatki wyniosą 26,4 mld zł, w tym w latach 2014-2016 – 1,2 mld zł (Dialog techniczny o Tarczy Polski, 2013-06-05). W ramach programu pozyskiwane będą: przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego zasięgu Wisła, przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Narew, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom/Piorun, przeciwlotnicze systemy rakietowo-artyleryjskie bliskiego zasięgu Pilica i stacje radiolokacyjne Soła/Bystra.

Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP (Trzy oferty w przetargu na śmigłowce , 2013-05-22). Koszty do 2022 to 11,5 mld zł  (w latach 2014-2016 zaplanowano na ten cel 2,6 mld zł). Program obejmuje pozyskanie: śmigłowców wielozadaniowo-transportowych, poszukiwawczo-ratowniczych, zwalczania okrętów podwodnych, uderzeniowych i VIP.

Zintegrowane systemy dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR. Koszt do 2022 to 5,7mld zł, z tego w latach 2014-2016 na zakupy przeznaczono 2 mld zł. Zadanie obejmuje: Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia, aparatownie transmisyjne i teleinformatyczne, wozy dowodzenia i wozy dowódczo-bojowe, radiostacje programowalne (SDR) o wysokiej przepływności, taktyczne systemy transmisji danych.

Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Koszty programu do 2022 to 8,6 mld zł. Nie podano szczegółów. Zapisano jedynie, że chodzi o zastąpienie starych i wysłużonych BWP i czołgów nowymi, opartymi o modułową platformę gąsienicową.

Zwalczanie zagrożeń na morzu. Koszt programu, to 13,7 mld zł. W tym 2,9 mld zł wydane zostanie do 2016. Zakupy obejmą m.in. niszczyciele min Kormoran (Pierwszy Kormoran 2 w 2016, 2013-08-29), okręt patrolowy (podstawowa wersja) Ślązak, okręty obrony wybrzeża Miecznik (Miecznik i Czapla częściowo odtajnione, 2013-07-11), okręt rozpoznania elektronicznego Delfin, okręt ratowniczy, rakiety NSM dla NDR MW.

Rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Do 2022 koszt wynosić ma 2,5 mld zł (757,7 mln w latach 2014-2016). Program obejmuje pozyskanie m. in. systemów umożliwiających osiągnięcie zdolności operacyjnej w zakresie rozpoznania obrazowego z bezzałogowych systemów powietrznych (12 zestawów FlyEye dla WP, 2013-02-22), utworzenie i wyposażenie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego.

Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza Tytan (Tytan w październiku?, 2012-09-30). Do 2022 wydatki na ten cel wyniosą ogółem 3,1 mld zł, w okresie 2014-2016 na ten cel przeznaczono 102,5 mln zł.

Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii. Do 2022 na ten program operacyjny zostanie przeznaczone 6,9 mld zł, a w okresie 2014-2016 planuje się wydatki na kwotę 1,1 mld zł. Planuje się zakupy m.in. modułów dywizjonowych 155 mm armatohaubic Krab z amunicją inteligentną (Kraby dla Danii?, 2013-06-15), wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar, samobieżnych moździerzy M120 RAK (Modernizacja 120-mm granatów, 2013-07-13), radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego Liwiec, zautomatyzowanych Zestawów Kierowania Ogniem Topaz dla modułu ogniowego.

Symulatory i trenażery – do 2022 planuje się wydatki w wysokości 1 mld zł, w latach 2014-2016 w kwocie 701,1 mln zł. Zakupy obejmą m. in. symulatory taktyczne pola walki, symulatory i trenażery strzelań, symulatory misji samolotów i śmigłowców.

Ponadto przewiduje się do 2022 zakupy m. in. samolotów szkolenia zaawansowanego , za sumę 1,4 mld zł, samolotów transportowych za 452,5 mln zł, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak za kwotę 7,8 mld zł, przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike za 416,2 mln zł.

W programie zakupów nowego uzbrojenia obejmującego rozpoznanie patrolowe, wartości 1,4 mld zł wymieniono: lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze, pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania, mobilne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze, informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji, zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.