Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Indii kłopoty z okrętami podwodnymi

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 01 września 2014

Program budowy indyjskich konwencjonalnych okrętów podwodnych typu Scorpène może zaliczyć kolejne opóźnienie.

Opóźnienia w dostawie zamówionych urządzeń pokładowych oraz części zamiennych do Scorpène jest kolejnym z licznych problemów we współpracy MDL z DCNS. Winą za ten stan rzeczy obarcza się indyjskie ministerstwo obrony, które nie wynegocjowało odpowiednich warunków pomocy technicznej ze strony francuskiego producenta na etapie budowy okrętów oraz w pierwszych latach ich użytkowania / Zdjęcie: DCNS

Powodem niedotrzymania terminów, o groźbie którego informują indyjskie media, są problemy z dostawą istotnych elementów wyposażenia pokładowego okrętów oraz części zamiennych. Za ich produkcję nie odpowiada budująca okręty rodzima stocznia Mazagon Dock Limited (MDL) z Bombaju, a francuskie DCNS – projektant Scorpène.

Ministerstwo obrony Indii nie jest w stanie wytłumaczyć przyczyny obecnej sytuacji, argumentując jednocześnie, że tempo dostaw omawianego wyposażenia było uzgadniane ze stroną francuską oraz podporządkowywane zmienianemu kilkukrotnie terminarzowi budowy samych jednostek.

Nie wiadomo, czy i jak omawiana sytuacja wpłynie na tempo dostaw okrętów. Obecny terminarz zakłada, że pierwszy z nich trafi do marynarki wojennej Indii jesienią 2015, aby po roku prób morskich i zgrywania załogi znaleźć się z linii (Postępy w budowie indyjskich OP, 2014-08-28P). Według medialnych informacji, ewentualne opóźnienia w dostawie jednostki mogą wynieść od kilku miesięcy do roku, jednak według lokalnych komentatorów na tym etapie trudno jest dokonywać wiarygodnych szacunków.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.