Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Scorpene dla Indii dopiero w 2016?

Marynarka wojenna, 16 kwietnia 2013

Program budowy i wdrażania do służby indyjskich okrętów podwodnych typu Scorpène (Project 75) może zaliczyć kolejne kilkunastomiesięczne opóźnienie.Opóźnienia w realizacji programu montażu i wdrażania do służby OP typu Scorpène (na zdjęciu w barwach marynarki wojennej Chile) są w dużej mierze wynikiem zaniedbań biurokratycznych władz w New Delhi. Błędem okazała się przede wszystkim decyzja o montażu wszystkich okrętów na terenie rodzimej stoczni Mazagon Dock Limited (MDL). W powszechnej opinii rozwiązanie polegające na częściowym przekazaniu tego zadania stoczni DCNS pozwoliłoby na terminowe wprowadzenie do służby kilku pierwszych jednostek, dając indyjskim inżynierom doświadczenie wystarczające do kontynuacji programu w kraju i pozwalając jednocześnie na szkolenie załóg okrętów / Zdjęcie: DCNS

Przypomnijmy, że umowa dostarczenia Indiom 6 OP typu Scorpène została zawarta jeszcze w 2005. Porozumienie zakładało rozpoczęcie dostaw od 2012. Liczne problemy natury biurokratycznej i technicznej, jakie program zanotował, spowodowały jednak znaczne opóźnienie prac i konieczność modyfikacji pierwotnego terminarza.

Wobec aktualnych założeń, dostawy Scorpène mają rozpocząć się w 2015. Termin ten został przedstawiony w zeszłym roku przez ministra obrony Indii, A. K. Anthony’ego. Ostatnie doniesienia lokalnych mediów wskazują jednak na to, że program może odnotować kolejne, kilkunastomiesięczne opóźnienie.

Powodem jest wygaśnięcie wraz z końcem marca br. umowy o pomocy technicznej udzielanej stronie indyjskiej przez konstruktorów z francuskiej DCNS i hiszpańskiej Navantii, współtwórców Scorpène. Władzom odpowiedzialnej za montaż OP stoczni Mazagon Dock Limited (MDL) (Joint-venture Mazagon Dock Limited, 2012-07-25) oraz dowództwu marynarki wojennej nie udało się do tej pory przekonać rządu w New Delhi o słuszności wyasygnowania dodatkowych środków finansowych, celem przedłużenia nieaktualnego już porozumienia o wsparciu technicznym ze strony Europejczyków.

Bez tej pomocy, inżynierowie z MDL będę musieli samodzielnie opracować rozwiązania, związane m.in. z budową i montażem poszczególnych sekcji kadłuba oraz ich wyposażeniem elektronicznym. W ocenie indyjskich komentatorów, problem ten może doprowadzić do wydłużenia prac montażowych o kolejne kilkanaście miesięcy, wymuszając na producencie kolejne przesunięcie (nawet o 18 miesięcy) dostaw pierwszych OP, czyli nie wcześniej niż na koniec 2016.

Jeżeli przedstawiony powyżej czarny scenariusz spełni się, wpłynie negatywnie na potencjał operacyjny indyjskiej marynarki wojennej. W najbliższych latach ma się bowiem rozpocząć proces wycofywania ze służby najbardziej wyeksploatowanych dieslowskich OP typów: Sindhughosh (projekt877EKM) i Shishumar (Typ 209/1500). W odwodzie Indiom pozostanie jeszcze wypożyczony atomowy INS Chakra (ex-Nerpa) (INS Chakra w służbie, 2012-04-04) oraz w dalszym ciągu niewprowadzony do służby INS Arihant (Kolejny termin dla INS Arihant, 2013-01-25).

W powszechnej ocenie będzie to siła niewystarczająca do ochrony interesów strategicznych państwa. Zwłaszcza przed nowymi zagrożeniami, m.in. rosnącą aktywnością chińskich OP na wodach Oceanu Indyjskiego (Chińskie OP na Oceanie Indyjskim, 2013-04-08). Częściowym rozwiązaniem tego problemu ma być program zakupu konwencjonalnych OP nowej generacji, P-75I (Project 75I) (Rusza proces zakupu OP Indii, 2008-09-27,Indie ogłoszą przetarg na okręty podwodne, 2010-07-12). Jego realizacja jest jednak zbyt odległa, aby brać ją pod uwagę w ocenie aktualnego i przyszłego (w krótkiej perspektywie czasowej) potencjału indyjskiej marynarki wojennej.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.