Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe wyzwania dla CTM

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 07 grudnia 2016

W ostatnim czasie eksperci z gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM), dwukrotnie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach, dotyczących realizowanych z ich udziałem, projektów w zakresie ochrony portów i kotwicowisk oraz obrony przeciwminowej. Problematyka pierwszego zagadnienia poruszana była podczas odbywających się w dniu 21 listopada 2016 warsztatów, podsumowujących działalność państw członkowskich NATO, w ramach programu Defence Against Terrorism Programme of Work (DAT POW).

Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy MLM

Celem warsztatów było przedstawienie stanu zaawansowania projektów, prowadzonychw ramach DAT POW ATO. Wśród nich znalazł się m. in. projekt ochrony portów i kotwicowisk, w którego realizację od kilku lat bezpośrednio zaangażowane jest CTM. Gdyński ośrodek zrealizował dotychczas w ramach wspomnianego programu kilka projektów, z których najważniejsze dotyczyły opracowania i budowy demonstratora technologii wielosensorowego systemu detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym.

W trakcie tegorocznego spotkania CTM, przedstawił syntezę wyników prac prowadzonych w 2016. Głównym ich celem było zwiększenie obszaru detekcji zagrożeń podwodnych, przy zastosowaniu multistatycznych hydroakustycznych systemów detekcji, które zostały dołączone do opracowanego wcześniej wielosensorowego systemu detekcji magnetyczo-akustycznej.

Zaprezentowane wyniki uzyskały najwyższe oceny i rekomendację dla dalszej kontynuacji, w tym także zdecydowano o przeprowadzeniu prób w rzeczywistych warunkach. Mają się one odbyć, przy deklarowanym wstępnie wsparciu Marynarki Wojennej, w przyszłym roku w porcie wojennym w Gdyni. Opracowane w programie DAT POW systemy detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym wnoszą doceniany wkład intelektualny naszego kraju do rozwoju tych systemów w NATO i należy oczekiwać, że będą one wykorzystane w planowanym projekcie ochrony portów Ostryga.

Podwodna stabilizowana platforma sensoryczna do działań OPM / Zdjęcia: Centrum Techniki Morskiej

Natomiast drugie spotkanie, zorganizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH), miało miejsce w dniach 23-24 listopada 2016 w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli i poświęcone było rozwojowi technologii morskich. W jego trakcie omówiono m. in. stan aktualnie realizowanych projektów, jak również przyszłych programów i projektów związanych z rozwojem technologii morskich (CTM w CAPTECH, 2016-01-20).

Wśród nich znalazły się, realizowane z udziałem CTM, projekty dotyczące bezzałogowych platform morskich. Pierwszy z nich pk. BURMIN ma na celu opracowanie systemów detekcji i neutralizacji min morskich zagrzebanych w osadach dennych (Próby BURMIN, 2015-10-29). Natomiast drugi pk. MLM II ma na celu rozwój wielokrotnie nagradzanego, opracowanego przez CTM trału MLM, w efekcie czego ma powstać jego nowa wersja, o zmiennej głębokości holowania pracująca do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody. Dodatkowo na wniosek przedstawicieli Europejskiej Agencji Obrony, CTM przedstawił referat Combined autonomus modular system for search and disposal of sea mines, postulujący pożądane i możliwe kierunki rozwoju innowacyjnych, bezzałogowych systemów poszukiwania i niszczenia / neutralizacji min wspierających działania okrętów OPM (Próby Kormorana , 2016-08-10, VII NATCON, 2016-07-07).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.